Building Information Modelling (BIM)

Building Information Modelling (BIM)

DORMA gaat de uitdaging aan

Andere afbeeldingen:

Modern bouwen: eerst virtueel, daarna reëel.

Voor DORMA is BIM heel wat meer dan alleen het ter beschikking stellen van 3D-afbeeldingen in verschillende grafische bestandsformaten.  Voor ons staat BIM voor een dienstverlening naar onze klanten door het verstrekken van tijdige, betrouwbare en nauwkeurige productdata voor planning, bouw en exploitatie van gebouwen.  De informatie van onze BIM modellen is gericht op oplossingen en dienstverlening met betrekking tot geïntegreerde planning en bouw.

DORMA BIM modellen

Van een groot aantal producten uit het DORMA productgamma kunt u, via de onderstaande weblinks, BIM-modellen in verschillende bestandsformaten (Graphisoft archiCAD, Autodesk Revit) downloaden.  Onze BIM modellen staan op ons partnerportaal BIMobject.com.  Om onze BIM-modellen te kunnen downloaden, dient u zich eerst op het portaal te registreren.  Na aanmelding ontvangt u actuele informatie over updates en nieuwe modellen en heeft u toegang tot onze BIM expertise.   Klik op de onderstaande download-links om direct de BIM-informatiebundels voor uw software-systeem te downloaden en uw bibliotheek te verrijken met betrouwbare DORMA toegangsoplossingen.

Horizontale schuifwanden

DORMA HSW BIM Modell  

DORMA BIM modellen voor horizontale schuifwanden:

Automatische schuifdeuren en aandrijvingen

DORMA ST FLEX Green BIM Modell  

DORMA BIM modellen voor automatische schuifdeuren:

Automatische draaideuraandrijvingen

DORMA ED 100, ED 250  

DORMA BIM modellen voor automatische draaideuren / aandrijvingen:

Carrouseldeuren / tourniquetdeuren

DORMA | KTV BIM Modell  

DORMA BIM modellen voor carrouseldeuren:

Deurdrangers (deursluiters) & vloerveren

DORMA ITS 96 BIM Modell  

DORMA BIM modellen voor deurdrangers en vloerveren:

Manuele schuifdeursystemen

DORMA AGILE BIM Modell  

DORMA BIM modellen voor schuifdeurbeslag voor manuele glazen schuifdeuren:

Glasbeslag voor draai- en pendeldeuren

  DORMA BIM modellen voor glazen draai- en pendeldeuren:

Op maat gesneden BIM modellen

Bij het creëren van de BIM modellen werd in bijzonder aandacht besteed aan hun eenvoudige, ongecompliceerde toepasbaarheid.  Waar mogelijk werden grafische extra’s zo veel mogelijk achterwege gelaten en staan de technische eigenschappen en functies voorop.

De modellen werden grotendeels voor Autodesk Revit (.rfa) en Graphisoft Archicad (.pln) ontwikkeld.  Een overzicht van de actuele BIM-modellen van DORMA kunt u onder "BIM Downloads" vinden. 

De complexiteit van de modellen wordt bepaald door de beoogde toepassing: van eenvoudige, sjabloon modellen met een beperkte functieomvang, zoals bij onze TS 93 deurdrangers of BTS 80 vloerveren, tot en met extreem configureerbare systemen, waaronder de HSW schuifwandsystemen of KTV 3/4 carrouseldeuren.  Elk BIM model is speciaal volgens de concrete behoeften van een specifieke planningsfase ontwikkeld. 

Om de 3D-modellen eenvoudig toepasbaar te houden, werden deze niet overladen met alles wat technisch mogelijk is.  In plaats daarvan werd de nadruk op de volledigheid van de eigenschappen en de naleving van de standaarden gelegd. 

BIM oplossingen

Op basis van onze ervaring in projecten hebben wij BIM deuroplossingen ontwikkeld die zijn toegesneden op standaardsituaties in de planningsfase.  Deze deuroplossingen bevatten alle componenten die nodig zijn om aan uiteenlopende deurspecificaties te voldoen, zoals bijvoorbeeld een obstakelvrije toegang, brandwerendheid van de deur of een nooduitgang.  De BIM modellen beschikken over alle eigenschappen en functies die voor het opgegeven gebruiksdoel vereist zijn. 

Alhoewel het thema Building Information Modeling niet nieuw is, zijn er voor ons als fabrikant van bouwproducten nog heel wat vragen niet of niet geheel beantwoord.   Het BIM proces kan best bij de fabrikant van de in bouw toegepaste producten beginnen.  Deze kan betrouwbare informatie betreffende de eigenschappen, toepasbaarheid en prijzen van zijn producten garanderen. 

Om ook in de toekomst de BIM-modellen en informatie volgens de wensen van onze klanten verder te ontwikkelen, is DORMA sinds 2012 lid van BuildingSMART en nemen wij er actief deel aan de verschillende werkgroepen met thema's BIM, deuroplossingen, data-uitwisseling, bouwprocessen en informatie rond bouwproducten.

Building Information Modeling (BIM) evolutie

Het idee om een gebouw gezamenlijk te plannen en te bouwen is niet nieuw.  Reeds in de jaren '60 van de vorige eeuw was er sprake van processen en een planning van het bouwen volgens een bouwmodel.  Echter pas in de laatste jaren beleefde het thema BIM, dankzij de toenemende rekenkracht en de onderlinge verbondenheid van alle personen die betrokken zijn bij de bouw, een sterke opmars.  Op dit moment beïnvloedt BIM meer dan ooit het plannen, inrichten en het beheer van gebouwen wereldwijd.

Het BIM proces

Bouwinformatie Modellering is een proces ten behoeve van de planning, de bouw en het beheer van een gebouw.  Aan de basis van BIM ligt het concept om data uit te wisselen met behulp van standaards.  Idealiter gebruikt het BIM proces een gecentraliseerd digitaal 3D-model van het gebouw (BIM model) als kerngegevensbron. Elke bij de bouw betrokken partij voegt gegevens toe aan het model en heeft toegang tot de door de andere betrokkenen geleverde gegevens.  In dit stadium bestaat het BIM model uit kleine BIM-componenten zoals deuren, wanden, apparatuur, enz.

Hoewel vaak alleen maar beschouwd als 3D CAD tekeningen zijn BIM-modellen veel complexer in hun toepassing en bieden zij extra flexibiliteit en gebruiksvoordeel.  Elk BIM-component fungeert als een individueel element binnen het gebouw en het biedt de gebruiker, na in het projectmodel te zijn geladen, de mogelijkheid om de wisselwerking met andere componenten van het gebouw te bekijken.  Bij een DORMA carrouseldeur bijv. worden de individuele afmetingen in het model geladen.  De software waarschuwt de gebruiker als het component groter is dan de voorziene opening of wanneer andere beperkingen of limieten overschreden worden.  Hierdoor kan op voorhand veel werk en kosten bespaard worden.

Het aanleggen van een project-prototype in BIM verhoogt de efficiëntie in de planningsfase omdat potentiële ‘botsingen’ op de bouwplaats worden voorkomen.  BIM modellen en componenten maken het voor architecten en ontwerpers gemakkelijker om deurfuncties beter te begrijpen en te implementeren.  Na voltooiing van het gebouw kan de informatie aan de gebouweigenaar of het onderhoudsbedrijf gegeven worden, waardoor alle producten duidelijk identificeerbaar zijn en kan er aangegeven worden wanneer onderhoud vereist is.

Voordelen voor de gebruikers van BIM

Door een 3D gebouwmodel op te maken voorafgaand aan de gedetailleerde planningsprocedure is de planner in staat om het ontwerp- en bouwproces te simuleren, voordat er op de bouwplaats nog maar een spade in de grond is gezet.  Elke fout en iedere tekortkoming die in de planningsfase wordt ontdekt, kan in dit stadium vele malen goedkoper worden gecorrigeerd dan in een later stadium.

Het BIM-proces strekt zich idealiter uit over de gehele levenscyclus van het gebouw.  Afhankelijk van de fase zullen verschillende mensen/partijen het meest belang hebben bij BIM.  Afhankelijk van de gebruiker, zullen bepaalde BIM voordelen naar voren treden:

  • Vermindering van de kosten en van tijdverlies, aangezien fouten al tijdens de planning geïdentificeerd en gecorrigeerd kunnen worden.

  • Het gebruik van betrouwbare informatie van de fabrikant, waardoor realistische kostprijsberekeningen reeds vroeg in de planningsfase uitgevoerd kunnen worden.

  • Betere visualisatie van het ontwerp dankzij realistische 3D-afbeeldingen van het gebouw.

  • Verminderd risico.  Facilitairmanagers of gebouwbeheerders kunnen de bedrijfszekerheid verhogen, doordat alle informatie onmiddellijk en gedurende de volledige levenscyclus van het gebouw beschikbaar is.

Deze punten zijn enkele voorbeelden van de vele voordelen die fabrikanten, ontwerpers, gebouwbeheerders, algemene aannemers en installateurs hebben bij de toepassing van BIM.  De invoering van een BIM proces zal resulteren in een significante optimalisering van de processen.

BIM-advies bij het ontwerp van uw projecten

Wenst u ondersteuning bij de uitwerking van uw BIM-project?
 
Dan kan u bij ons steeds terecht voor advies over onze productoplossingen.  Indien gewenst, ondersteunen wij u bij het ontwerp van uw projecten graag ook met de relevante BIM modellen, bestekteksten, technische documentatie, tekeningen en informatie.
 
Wenst u daarnaast ook een gesprek met onze projectenadviseur bij u op kantoor? 
 
Neem a.u.b. contact met ons op via het contactformulier op deze website of rechtstreeks met:

 
dormakaba Belgium N.V.
T. 050 45 15 70
info.be@dormakaba.com