DORMA

Традиция, изпълнена с успехи

Историята на DORMA

2000 - 2011

 

През 2008 г. в много от офисите и обектите на ДОРМА имаше поводи за празнуване…

 

За да бъде още по-подготвена да посрещне настоящите и бъдещи изисквания на глобалния пазар, през 2010 г. ДОРМА представи своята стратегическа програма “ДОРМА 2020”, а на 1 януари 2011 г. нова структура на управление бе въведена в отговор на тази нова поредица от задължения и отговорности. Новата организация, състояща се от 11-членен Изпълнителен комитет на Групата, пет територии на глобални продажби с отговорност за печалбата или загубата и бизнес единицата Подвижни стени (EMEA), отразява приетата стратегия за растеж до 2020 година.

 

2011 - 2013

 

За пръв път в корпоративната си история ДОРМА Груп генерира приходи надхвърлящи един милиард евро през финансовата година 2011/12 (30 юни), като по този начин успешно продължи програмата за растеж. През 2012 г. бяха открити центрове за научноизследователска и развойна дейност в Индия и Сингапур с оглед изпълнението на местните и регионални изисквания. ДОРМА получава голям брой награди, сред които наградите „Аксиа 2012” и „Скрития победител 2013”.

 

 

2013 – 2015

 

ДОРМА за пореден път демонстрира своите иновативни възможности като Групата пуска на пазара повече продуктови иновации отколкото някога е правила преди. На международния панаир BAU през януари 2015 година, ДОРМА представя шест нови продукта. Овен това, налице са и голям брой местни иновации, например механизмите за плавно затваряне на врати ITS 900 и ITS 915 за входния сегмент в Азия. За тези нови продукти от началото на годината ДОРМА получава 12 награди за дизайн. А като компания, през месец юни, ДОРМА е призната за едно от най-иновативните малки и средни предприятия в Германия.

 

Днес

 

През финансовата 2014/2015 година ДОРМА Груп увеличи продажбите и реализираната печалба. Съгласно условните, неодитирани отчети, съставени по международните счетоводни стандарти, продажбите на Групата са се повишили с 9.8%, достигайки 1 109.2 милиона евро (предната година: 1 010.3 милиона евро).

 

Дорма Груп и Каба Груп, от Румланг в Цюрих, Швейцария, се сляха през месец септември 2015 година за да образуват дорма+каба. Сливането доведе до създаване на една от трите топ компании на глобалния пазар на решения в областта на сигурността и достъпа, с проформа продажби надхвърлящи 2 милиарда швейцарски франка и с около 16,000 служители. дорма+каба оперира в над 50 страни и присъства чрез производствени обекти и офиси за дистрибуция и обслужване на всички значими пазари

 

Заедно, двете компании предлагат на своите клиенти широка гама от продукти, решения и услуги в областта на сигурността и достъпа до сгради, така че тези клиенти да разполагат с всичко, свързано с достъпа, отварянето и затварянето на врати от един единствен източник. Портфолиото включва системи за заключване – от патрони, ключове и ключалки чак до изцяло мрежови решения за електронен достъп, но също така и системи за физически достъп и системи с автоматични врати, както и пълен набор панти и приспособления за врати и управления на врати. Тези изделия се допълват от продукти за запис на време и фирмени данни, ключалки с висока степен на сигурност, хоризонтални плъзгащи се стени и подвижни крила и панели.

 

teaser_image