Устойчивост

Устойчивост

Други снимки:

Нашият ангажимент за устойчиво бъдеще.

Целта на DORMA е да осигури спестяване на енергия и производство за опазването на ресурсите, по-висока степен на рециклиране и дълголетие на нашите качествени продукти. С цялостни съвети, иновативни продукти и международно обслужване, ние сме в състояние да допринасяме за енергийната ефективност и намаляване на разходите за управление, получени от устойчиви концепции за строеж. Чрез нашето участие в национални организации по целия свят, ние в DORMA подкрепяме идеята на Световния съвет за устойчиво строителство.

Политика на DORMA

Ние гарантираме съответствието с нашите ценности, мисия, визия и стратегия, като внедряваме съответните системи за управление и свързаните с тях процеси. Тези системи за управление съдържат правила за спазване на законовите разпоредби, приетите стандарти, изискванията на клиента и нашите собствени спецификации за качество, като едновременно с това възпитават философия за опазване на околната среда и ефективно оползотворяване на суровините, и проактивен подход към осигуряването на здравословни и безопасни условия на работното място. Със своите висококачествени продукти и всеобхватна поддръжка ние помагаме за постигането на енергийна ефективност и реализация на икономии при реализацията на концепции за устойчиво развитие в строителството. Ние задоволяваме изискванията и желанията на клиента:

  • Като разработваме процеси и продукти с ефективно използване на ресурсите и специфична за конкретните приложения и ориентирана към решенията работа;
  • Като участваме в изготвянето на техническите правила и разпоредби;
  • Чрез надежден производствен процес, гарантиран от използваните от нас модерни системи за производство;
  • Като организираме доставките си в съответствие с най-новите концепции в логистиката;

Събрани на едно място, тези аспекти, дейности и атрибути създават екологично и икономически издържани и надеждни решения, които се характеризират с най-високо качество. На същата основа се внедряват нови процеси и продукти при спазване на стриктни критерии за качеството, опазването на околната среда, енергийната ефективност и осигуряването на здравословни и безопасни условия за труд. Ние комуникираме открито с акционерите. Ние анализираме и оценяваме своята дейност и продуктите си въз основа на тяхната разходна ефективност, качество, разход на природни суровини, екологична съвместимост и потенциал за замърсяване на околната среда, енергийна ефективност и разход на енергия, осигуряване на здравословни и безопасни условия за труд и опазване на околната среда, за да гарантираме, че се усъвършенстваме постоянно. Стараем се да включваме и своите бизнес-партньори в нашите усилия в тази сфера.

Product Certificates

Download of DORMA Product EPDs

DORMA TS 93 (english)

DORMA BTS 80/ BTS 80 EMB/ RTS 80 EMB (english)
DORMA BTS 75 V/ RTS 87 (english)
DORMA RTS 85/ RTS 88/ BTS 84 (english)

DORMA ED 100/250 (english)

DORMA ES 200 (english)
DORMA ST Flex (english)
DORMA ST Flex Green (english)

DORMA Door Handles OGRO (english)
DORMA Door Handles Plus Series (english)
DORMA Window Handles OGRO (english)

DORMA MOVEO (english)
DORMA Variflex (english)
DORMA Varitrans (english)


Download of association EPDs

Door Closers (english)

Locking Cylinders (english)

Locks (english)

Download of member certificate of the "Institut für Bauen und Umwelt (IBU)"

Membership certificate (english)

Building Certificates

Building Certificates

The importance of sustainability is also indicated by the extent to which organisations around the world - such as the World Green Building Council - encourage the construction of “green” buildings.

As a member of various organisations and an active partner in research projects being run by, for example, the Fraunhofer-Institut (FutureLab) and the University of Lucerne (iHomeLab), DORMA is involved in futurealigned development work in both the commercial and residential construction sectors.

International certification systems such as the LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) and BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) render sustainability in buildings transparent and measurable. They help clients to evaluate the ecological and economic characteristics of their build.

Some of the more important building certifications available worldwide.
The list does not claim to completeness.

BREEAM, United Kingdom, since 1990
CASBEE, Japan, since 2001
DGNB, Deutschland, since 2008
Green Star, Australien, since 2003
HQE, Frankreich, since 2004
LEED, USA, since 2000


Download of member certificate of the "Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB)"


Membership Certificate (english)
 DGNB Logo

Management Certificates

Many DORMA locations worldwide are certified to the applicable standards. These are in particular ISO 9001 (Quality Management System), ISO 14001 (Environmental Management System), DIN / BS EN 16001 (Energy Management System) and OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety System). Below you can download all available certificates sorted by standard.

Download Certifications according to ISO 9001
Download Certifications according to ISO 14001
Download Certifications according to DIN EN 16001
Download Certifications according to BS EN 16001
Download Certifications according to OHSAS 18001

Activities DORMA GroupActivities AREA Americas

Click on the activity to receive further information.


Activities AREA Germany

   Use of GoGreen products and services of the German Post Office

Click on the respective activity to receive further information.