Обучение & Усъвършенстване

Вашите умения са нашите активи.

Обучение и усъвършенстване

 

 

Безупречната репутация, на която се радваме по света, е заслуга на хората, които работят при нас. Нашите служители, независимо в която точка на света се намират, се вълнуват от едно единствено нещо – да предоставят на нашите клиенти най-добрите възможни услуги и решения. Ангажиментът ни да повдигнем качеството на работата си от „отлично” до „безупречно” е основата, на която се гради нашата успешна корпоративна култура.

 

Това е ангажимент, който и Вие си струва да поемете. Ние постоянно се опитваме да се усъвършенстваме. Ние сме лидери на пазара и за нас постоянното обучение и усъвършенстване на служителите е много важна предпоставка за постигане на устойчив успех, защото светът се променя постоянно и не можем да си позволим да лежим на стари лаври.

 

DORMA вярва в толерантното и не-дискриминационно отношение към хората – за нас е важен само Вашият талант.

   

Вие ни давате своята отдаденост към работата, квалификацията и уменията си, а DORMA гарантира, че талантът ви ще бъде открит и че ще го поощрява и стимулира постоянно. Програмата за управление на таланта на служителите на DORMA Ви дава възможност да растете с нас, за да реализирате напълно своя потенциал.

 

Трябва да се отчете, че подходът на DORMA към лидерството се основава на това какви са силните страни на служителите. Ние приемаме различията между хората и създаваме условия, които да им позволят да използват уменията и способностите си. Така ние сме сигурни, че сме Ви намерили място, където да работите най-ефективно и да постигнете възможно най-добър резултат, който да допринесе за успехите на DORMA. Това важи във всички случаи и няма значение дали току-що започвате своя професионален път или се стремите да поемете по-големи отговорности като мениджър или специалист в нашата организация. Ние не се стремим просто да учим хората да придобиват определени умения, а се опитваме да имаме по-цялостен подход към обучението и квалификацията.

 

Индивидуализираните програми за развитие на кадрите на Академията DORMA и на Регионалните колежи DORMA ще Ви бъдат много полезни. В лицето на лидерската инициатива DORMA 2020, ние разполагаме с основополагаща програма за утвърждаване на нашите общи принципи на управление, лидерство и качество на работа. Това позволява на управленския персонал на DORMA да остане гъвкав в условията на един постоянно променящ се свят и да ръководи ефективно дори когато условията се променят без това да го отклонява от преследваните финансови цели.  

 

 

 

 

teaser_image