Здравеопазване

Здравеопазване

Други решения в 

Здравеопазване

Здравеопазване

DORMA предлага много решения за достъп до здравни заведения, включващи продукти, които гарантират създаването на безопасна и чиста среда. 

  • Повече » Стоматологичен център, Хамбург (GER)

    Проектантско студио Й. Майер Х. демонстрира по впечатляващ начин как с помощта на усъвършенствани архитектурни концепции и находчиви съчетания на различни материали може да се създадат нови пространства във вече съществуващи такива чрез проекта си за стоматологичния център в Хамбург. Създаденият от берлинското проектантско бюро център е завършен през 2009 г. Той се намира във вече съществуваща медицинска практика в квартала Сейнт Георг в близост до центъра на Хамбург.

    Стоматологичен център, Хамбург (GER)

  • Повече » Дом Едуард Кнол – Кройтхайм (GER)

    За да се увеличи независимостта на хората с увреждания, трябва да се преосмислят начините за планиране на сградите. Проектът за жилищна среда без бариери, осъществен от Германската асоциация за самопомощ в полза на хората с увреждания в Кройтхайм, Баден-Вюртенберг съвместно с щутгартския архитект Бернд Бубек и консултанти на DORMA, е добър пример за това какво може да бъде постигнато в тази насока.

    Дом Едуард Кнол – Кройтхайм (GER)