ДОРМА България получи престижния сертификат по ISO 9001:2008

Сертифицирането отразява необходимостта от качествени услуги и продукти в областта на строителната индустрия на фона на нарастващата загриженост за пожарна безопасност и охрана на сградите.

 На 07.06.2013г. ДОРМА България ЕООД получи престижния сертификат по ISO 9001:2008, връчен от Loyds Register.
Внедряването на система за управление по изискванията на международния стандарт води до непрекъснато подобрение на процесите в организацията.
Сертифицирането по ISO е необходимо предвид очакваното оживление в строителния сектор в региона, както и за привличането на чуждестранни инвестиции. В действителност, сертифицирането на ДОРМА по ISO 9001 осигурява най-високо качество в областта на управлението на процесите, което е и в съответствие с визията на DORMA 2020, а именно да бъде предпочитана от клиента.
ДОРМА България се ангажира да допринесе за по -безопасни и по- обезпечени сгради, където нашите продукти да допълват нови строителни стандарти от световна класа и одобрени от регионалните държавни органи . Система за управление на качеството се основава на LEAN методология , която сега е сертифицирана по международните стандарти ISO 9001:2008 . В допълнение към ISO 9001, на 14.10.2013г. ДОРМА България получи сертификат за ниво BRONZE по PACE (Performance Advance for Customer Excellence), което отразява непрекъснато подобрение и оптимизация на производителността. След постигането на Bronze Level,  ДОРМА България ще се съсредоточи върху постигането на Silver Level в следващия етап на сертификация.

Назад »
Свали текст
teaser_image