Сливането между Дорма и Каба, което ще доведе до образуването на Дорма + Каба Груп, приключи.

Сливането на дружествата Дорма и Каба в Дорма + Каба, обявено в края на април 2015 г., приключи на 1 септември 2015. Дорма + Каба Груп се превръща в една от трите най-големи компании в света, предлагащи решения за безопасност и управление на достъпа с продажби, достигащи 2 млрд. швейцарски франка (1.9 млрд. евро) и над 16 000 служители в 50 държави

 Сливането между Дорма и Каба, което ще доведе до образуването на Дорма + Каба Груп, приключи.

Сливането между Каба Груп със седалище Рюмланг (Швейцария) и Дорма със седалище Енепетал (Германия), което беше обявено в края на месец април 2015 г., приключи на 1 септември 2015 с официалното му вписване в съответните търговски регистри. По този начин всички решения, приети на извънредното събрание на акционерите на Каба Холдинг АГ от 22 май 2015 г., са изпълнени. Планът на новосъздаденото дружество е да реорганизира всички съществуващи организационни структури в рамките на интеграционен процес, който трябва да приключи до 1 юли 2016 г.

 

Основни факти, свързани със сливането:

  • Дорма + Каба Груп ще се превърне в една от трите най-големи компании, предоставящи решения в областта на сигурността и управлението на достъпа с продажби за над 2 млрд. швейцарски франка  (1.9 млрд. евро) по про-форма фактури.
  • Водеща гама от продукти и услуги от един източник благодарение на допълващите се продукти, вериги за добавена стойност и географско присъствие на всички големи пазари.
  • Отличните възможности за растеж и сериозен синергичен потенциал би трябвало да отключат значителни ползи за акционерите на Каба.
  • Специален дивидент за акционерите на стойност 50 швейцарски франка за акция (дата за начисляване:  23 септември 2015 г.; дата за изплащане: 25 септември 2015 г.).
  • Прицелни стойности (до 4 години при условие, че икономическите условия запазят своята стабилност): 6% - 7% годишен органичен растеж в местна валута и марж на оперативната печалба (EBITDA) 18%.
  • Семейството на собствениците на Дорма увеличи ангажираността си към бизнеса, като придоби 9.1% процента от акциите на Каба Холдинг АГ; Заедно със семейството акционери на Каба те стават стабилен в дългосрочен план основен акционер в новата група. Заедно тези семействата акционери притежават 27.3% от акциите;
  • Каба Холдинг АГ получава името Дорма + Каба Холдинг АГ и запазва статута си на листвано дружество в SIX, но вече с нов тикър – DOKA.
  • Каба Холдинг АГ, листвано като Дорма + Каба Холдинг АГ, ще притежава 52.5% от общия бизнес на Дорма и Каба, докато за семейството на собствениците на Дорма остават 47.5%.

 

 

Повече информация за сливането между Дорма и Каба може да намерите на адрес www.dormakaba.com.

 

Лице за връзка

За повече информация, моля, свържете се с:

Даниела Шьохлин, Старши вицепрезидент „Комуникации” на Групата, тел.: +41 44 818 92 02

Назад »
Свали изображение
teaser_image