ДОРМА и Каба обявяват своя план за сливане

ДОРМА и Каба обявяват своя план за сливане

ДОРМА+Каба

 • ДОРМА+Каба се превръща в една от топ 3 компании за решения за достъп и безопасност на пазара с очаквани продажби надхвърлящи 1.9 милиарда евро.
 • Водещи продукти и услуги, предлагани в едно единствено решение, благодарение на богато портфолио, подобрена себестойност и присъствие на всички ключови пазари.
 • Отлични възможности за растеж и значимият потенциал от синергия ще създадат съществена добавена стойност за акционерите на Каба; планиран е специален дивидент от 50 швейцарски франка за акция.
 • Семейството собственик на ДОРМА ще увеличи своя предприемачески ангажимент като придобиве 9,1% дял от Каба и заедно със семейството акционери на Каба ще формират силен, дългосрочно-ориентиран акционер за обединената група.
 • Каба ще държи 52,5%, а ДОРМА - 47,5% от комбинирания ДОРМА и Каба бизнес.
 • Генерално Събрание Каба ще се проведе на 22 май, 2015, за одобрение на сливането и за осъществяване на транзакцията, планирана за третото тримесечие на 2015г.

 

Енепетал/Румланг 30 април, 2015. Kaba Holding AG (SIX:KABN) със седалище в Румланг (Швейцария) и семейно-държаната DORMA Holding GmbH + Co. KGaA със седалище в Енетепал (Германия) планират да се слеят и да станат Група ДОРМА+Каба. Съответното споразумение бе сключено на 29 април вечерта.

ДОРМА предоставя решения за достъп и свързани с тях услуги и, също така, е пазарен лидер в производството и продажбата на автомати за врати, автоматични плъзгащи и специални врати и обков за стъкло. Каба е глобален лидер в предлагането на решения за контрол на достъп, системи за управление и запис на работното време и системи за заключване. Улрих Граф, председател на Каба заяви: „Резултатът от комбинацията от двата силни бранда ДОРМА и Каба ще бъде създаването на водеща компания в нашата индустрия. Основните акционери ще осигурят дългосрочно ориентиране, което е още едно конкурентно качество в нашия динамичен сектор.“

С очаквани продажби, надхвърлящи 2 милиарда швейцарски франка, близо 16 000 служителя и присъствие в 53 държави, ДОРМА+Каба ще се изкачи сред топ 3 на компаниите в силно фрагментирания пазар на решения за достъп и сигурност в света. Д-р. Ханс Гумерт, председател на ДОРМА: „Чрез сливането на нашите две международно установени компании, ще подсилим значително нашето присъствие на пазара. Ние споделяме не само над 100 годишни традиции в предприемачеството, но и стратегиите ни съвпадат до много голяма степен една с друга.“

 

ДОРМА и Каба – отлично напасване


ДОРМА и Каба, със свойте продукти и дистрибуционни канали, се допълват много добре. Споделените мрежи за дистрибуция, услуги и позиционирането на пазар, предлагащ целия пакет от услуги и продукти за решения за контрол на достъп и безопасност откриват значителен потенциал за растеж за слятата компания. Томас П. Вагнер, Главен изпълнителен директор на ДОРМА: „Заедно с Каба правим голяма крачка напред. Ние ще разширим нашите предложения, ще подсилим глобалното си присъствие и ще увеличим иновативността. Това ще ни позволи да сме по-добри и по-бързо да се възползваме от възможностите, които се появяват от трендовете на урбанизацията и дигитализацията.“

ДОРМА+Каба ще има производствени съоръжения на всички ключови пазари и ще ускори световната си експанзия чрез подсиленото си присъствие най-вече в Европа, Северна и Южна Америка и Азиатско-тихоокеанския регион.

 

Значително увеличаване на стойността на новото дружество, постигнато чрез оптимизация на разходите.


Комбинираната група генерира продажби от 2,242 милиона швейцарски франка за фискалната 2013/2014г. (към 30 юни 2014) и печалби преди лихви, данъци, обезценяване и амортизация от 303 милиона швейцарски франка. Маржът на печалбата преди лихви, данъци, обезценяване и амортизация е бил 13,5%.

Риет Кадонау, главен изпълнителен директор на Каба: „ДОРМА и Каба са идеални партньори във всяко отношение и си пасват перфектно стратегически. Планираното сливане ще създаде допълнителни възможности за устойчив растеж на печалбата – следователно, ще се предостави допълнителна стойност на нашите клиенти, партньори, служители и акционери.“

До достигането на пълен синергиен потенциал е поставено за цел марж на печалбата преди лихви, данъци, обезценяване и амортизация от 18%. Сливането се очаква да предизвика двуцифрено ( в %) увеличение на приходите от акции. С оглед на бъдещите дивиденти, ДОРМА+Каба таргетира дивидент в размер на поне 50% консолидирана нетна печалба след малцинствено участие.

 

Структура на транзакцията

Следвайки одобрението за сливане от акционерите на Каба, Семейството-собственик на ДОРМА Манкел/Брехт-Берген ще закупи 380 000 регистрирани акции за сумата от 178,4 милиона швейцарски франка.Следвайки това увеличение на капитала, семейството Манкел/Берх-Берген ще държи 9,1%, а съществуващото семейство акционери Каба ще държи 18,2% от Каба Холдинг.

При завършване на сливането, Каба Ходлинг ще пренесе своята оперативна дейност в днешната ДОРМА Ходлинг, където двете операционни дейности ще се слеят и, следователно, ще получи 52,5% от контролния пакет акции. Съответно, Манкел/Брехт-Берген семейството ще държи 47,5% от дяла на днешната ДОРМА Холдинг (т.е. комбинирания бизнес). Групата ще функционира под името ДОРМА+Каба. Дружеството ще бъде листвано на швейцарската фондова борса.

 

Оценка

От самото начало ДОРМА и Каба потвърждават еднаква оценка. В резултат на договорената структура на сделката, ДОРМА ще допринесе към обединената компания ППЛДОА от 10,1 и Каба от 12,2. Разглеждайки пари в брой и еквиваленти от около 190 милиона швейцарски франка останали в Каба Холдинг, участията в обединения бизнес ще са 52,5% за Каба и 47,5% за Манкел/Брехт-Берген семейството. Самостоятелно справедливо проучване, проведено от N+1 Swiss Capital заради борда на директорите на Каба Холдинг потвърждава, че предвижданите дялове на собственост са балансирани от финансова гледна точка.

В замяна на отказването от мажоритарност в компанията, семейството Манкел/Бретх-Берген ще има правото да придобие бъдещи акции в днешната ДОРМА Холдинг на пазарна цена, за да възстанови мажоритарността, ако има промяна в управлението в ДОРМА+Каба Холдинг. Акционерите на ДОРМА+Каба Холдинг могат да се откажат от това право с ¾ мажоритарност до края на 2018г. и със стандартна мажоритарност от 2019г. нататък, ако такава промяна в контрола е налице.

 

Основна акционерна група, управление

Фамилните акционери на ДОРМА и Каба, които заедно държат 27,3% от ДОРМА+Каба Холдинг, ще формират силна главна акционерна група и са подписали дългосрочен договор за обединение.

Кристин Манкел и Стефани Брехт-Берген (Манкел), акционерите на ДОРМА: „Ние осъзнаваме нашата отговорност като собственици на семеен бизнес и с нетърпение очакваме подкрепа за новата група ДОРМА+Каба като дългосрочно-ориентирани главни акционери. Като се запишем за нови акции на Каба, ние също така увеличаваме нашия ангажимент към бизнеса. По този начин ще се възползваме от тази уникална възможност да създадем водеща глобална компания в нашата индустрия.“

Улрих Граф, председател на Каба, ще оглавява Борда на директорите на обединената компания. Главният изпълнителен директор на Каба, Риет Кадонау, е бил номиниран за главен изпълнителен директор. Берн Бринкер, който е Главен Финансов Директор на ДОРМА, е предвиден за такъв и на обединената компания. Представителството на органите на управление на групата ще бъде възможно най-балансирано.

И Румланг, и Енетепал ще останат важни локации за слятата компания. Седалището на ДОРМА+Каба ще бъде в Румланг, а Енетепал ще бъде седалище на бъдещата „Дивизия DACH“, която ще бъде отговорна за немско-говорящите държави.

 

Извънредно Общо събрание на Каба и бързо завършване на сделката

Каба ще проведе Извънредно Общо Събрания на 22 май 2015г. за одобрение на сливането. Акционерите, и по-специално тези, които не са основни акционери, са поканени да потвърдят, че не е необходимо да се представи никаква задължителна оферта като част от сделката (да се ограничи възможността от отказването от предвидената сделка). Бордът на директорите на Каба също ще предложат премахването на съществуващите ограничения от 5% прехвърляне на акции и права на гласуване, както и други изменения на Устава. Освен това, Бордът на директорите предлага плащане на специален дивидент от капиталови резерви от 50 швейцарски франка на регистрирана поименна акция. Това съответства приблизително на притока на капитал в резултат на увеличението на уставния капитал.

Кристин Манкел и Стефани Брехт-Берген, акционерите на ДОРМА, и д-р Ханс Гумерт, председател на ДОРМА, ще бъдат предложени за изборите като допълнителни членове на Борда на директорите на ДОРМА+Каба Холдинг. Томас Плейнс, който е бил в Борда на директорите на Каба от 2011, се е съгласил да се оттегли от поста си.

Решенията, които ще бъдат приети на извънредното Общо събрание ще влязат в сила след завършването на процеса по сливане, който е предвиден за третото тримесечие на 2015г. То е обект на одобрение от страна на акционерите и органите по конкуренцията, както и други обичайни изисквания, които трябва да бъдат спазени.

Ключови финансови показатели за фискалната 2013-2014г. (към 30 юни)

 

 

Каба 1

 

В милиони CHF

ДОРМА 1
 

В милиони EUR

ДОРМА+Каба

проформа 1

В милиони CHF 2

Продажби

1,003.5

1,010.3

2,241.7

Брутна печалба

446.8

436.2

981.4

Брутен марж

44.5%

43.2%

43.8%

Печалба преди лихви, данъци, обезценяване и амортизация (ППЛДОА)

155.3

120.2

302.6

Марж на ППЛДОА

15.5%

11.9%

13.5%

Печалба преди лихви и данъци

123.6

89.3

233.0

Марж на печалбата преди лихви и данъци

12.3%

8.8%

10.4%

Нетна печалба

84.6

71.6

172.4 3

Дял на собствения капитал

62.8%

 

52.1%

 

57.2%

 

1) Референтните стойности са базирани на МСФО

2) Средни CHF/EUR обменни курсове за фискалната 2013/2014г.: 1.225608

3) За 52,5% от които се дължи на акционерите на ДОРМА+Каба Холдинг 

 

Press Contact Dorma Group

Andreas Pütz

Group Communication

DORMA Holding GmbH & Co. KGaA

T: +49 (0) 2333 793 5660

F: +49 (0) 2333 795 21966

andreas.puetz@dorma.com

www.dorma.com

 

За ДОРМА Групата

ДОРМА е доверен глобален партньор за първокласни решения за достъп, системи за сигурност и услуги, предоставящи възможности за по-добри сгради. С над 100 годишна традиция зад гърба си, компанията предлага цялостни решения за врати – от панти, брави, горни и подови автомати за затваряне,  автоматични и специални  врати и решения за контрол на достъп. Също така, ДОРМА предоставя стъклени хоризонтално плъзгащи стени. През фискалната 2013/2014 (30 юни), Групата ДОРМА генерира консолидирани продажби от 1 060 милиона евро. С централа в Енепетал, международно активната Група ДОРМА е представлявана в повече от 50 държави и има над 7 500 служителя по целия свят.

 

За Каба
Със своите иновативни продукти, системи и услуги, глобално-активната технологична група Каба е водещ доставчик на висококачествени решения за управление на достъп, ключове, цилиндри, системи за управление и запис на работното време. Групата също е глобален лидер в заключващи системи за висока сигурност, заготовки за ключове и машини за изработка на ключове. Борсово вписаната Група (KABN) наема около 9 000 човека в над 60 държави. За повече от 150 години, Каба поставя трендове при сигурноста и отвъд – от гледна точка на функционалност, удобство и дизайн и винаги е фокусирана над това да предложи оптималната стойност на своите клиенти.

 

Опровержение

Изложената информация в това комюнике служи за показно и съдържа опростени предположения. Може да има грешки при закръгление на стойностите. Представянето на финансовата информация се базира на хипотетични бизнес събития и факти и не отразява истинските активи на Каба, както и финансовото състояние и доходите. Те могат да бъдат различни в бъдещите отчети на компанията в сравнение с предоставената тук информация. Причината за това е, че може да има редица фактори, които да повлияят – например развитие в сектора, промени в средата (политическа и/или икономическа рамка), както и изменения в счетоводните регулации.

Тази информация съдържа определени данни с бъдещ поглед, включително и, но не ограничени от, думи като „вярва“, „предполага“, „се очаква“ или формулировки от този род. Такива данни се създават на база на предположения и очаквания, които компанията смята за разумни към този момент, но може да се окажат погрешни. Не трябва да се разчита на тях неоправдано, тъй като тяхната природа подлежи на влияния от ясен и неясен характер и други фактори, които биха довели до бъдещи изменения в данните на групата или компанията. Такива фактори са:

 • Основно икономическо състояние
 • Конкуренция
 • Ефектът и рискът от нови технологии
 • Капиталовите изисквания на компанията
 • Разходи за финансиране
 • Забавяне на интеграцията от сливането
 • Промяна в оперативните разходи
 • Флунктуации в цените на суровините и в валутните курсове
 • Способността на фирмата да наема и задържа квалифицирана работна ръка
 • Политически рискове в държавите, в които компанията оперира
 • Промени в приложимото право
 • Релаизацията на синергии
 • Други фактори, идентифицирани в публикацията

Дали някое от горепосочените ще се случи или не и дали някое от предположенията ще се окаже невярно е неясно. С оглед на тези рискове, несигурност и други фактори, читателите трябва да са предпазливи да не отдават неоправдано доверие на данните. Освен изрично изискваните по закон отчети, компанията не приема никакви задължения да публикува доклади или да подновява информацията за такива бъдещи данни или да ги пригажда към бъдещи събития. Трябва да бъде отбелязано, че минало представяне не показва какво ще е бъдещото. Също така, нека се има предвид, че междинните резултати не са задължително индикатор за годишните резултати. Лицата, които се нуждаят от съвет е препоръчително да се обърнат към самостоятелен консултант.

Тази информация не приканва и не предлага купуването или продаването на каквито и да е ценни книжа на Каба.

Kaba®, Com-ID®, Ilco®, La Gard®, LEGIC®, SAFLOK®, Silca®, и други да регистрирани търговски марки на групата Каба.

Поради пазарните специфики и ограничения за всяка отделна държава, някои от продуктите и системите на групата Каба може да не са достъпни навсякъде.

 

Назад »
Свали изображение
teaser_image