Успешната софтуерна платформа MATRIX вече има функция за запис на времето

MATRIX: свръхмодерна система за контрол на достъпа и отчитане на времето

Успешната софтуерна платформа MATRIX вече има функция за запис на времето

Енепетал/Есен. Софтуерната платформа MATRIX е успешно решение за контрол и управление събитията и процесите, свързани с достъпа, както за самите сгради, така и за района, непосредствено около тях, което се предлага на пазара отдавна. На изложението Секюрити 2014 DORMA ще демонстрира новата Версия 2.3 на програмата. Тя позволява функциите по контрол на достъпа да се комбинират с тези за записване на времето. В съчетание с механизмите, четците и патроните от серията XS Pro, продуктът позволява изграждане на отворени за разрастване конфигурации на системите за контрол на достъпа и събиране на информация, които могат да задоволят всяко изискване и всяко приложение независимо от мащаба му.

MATRIX Time Management е нова функция на тази съвременна софтуерна платформа. Тя позволява да се записват и обработват записите от извършваните от служителите действия с цел отчитане на извънреден труд и управление на акаунти. Софтуерът функционира изцяло върху браузерна платформа, което прави инсталацията и поддръжката му значително по-лесни. Щом се инсталира, в системата може да се влезе от всеки компютър, включен към конкретната мрежа.

Диалоговият прозорец Personnel Administration е централен за системата за управление на времето, която обработва всички свързани с часовото време данни за даден служител. MATRIX позволява бързо превключване на различни изгледи. Оторизирани служители, като например тези от отдел „Човешки ресурси”, могат да получават достъп до данните на даден служител по всяко време.

Записите на часовото време се въвеждат или чрез терминали за отчитане или с помощта на функцията MATRIX Web Booking в портала Web Info. Решението на DORMA предлага и смесено въвеждане на записите през интернет и чрез реални терминали. Работните разписания и дневните времеви програми дават ясно описание за организацията на работното време на служителите.

MATRIX е проектирана като модулна система. Това позволява добавянето на нови функционални модули на по-късен етап, като например система за контрол на достъпа или система за сигурност на евакуационните пътища. Това софтуерно решение се предлага на пазара от дълги години, през които е било постоянно усъвършенствано и доразвивано. Това му позволява да предлага на средните и големи предприятия защитена от морално остаряване гъвкава система с функции, които може да се конфигурират и разширяват съгласно потребностите на клиента.

Енепетал, 23 септември 2014

Повече информация за ДОРМА

ДОРМА е предпочитаният глобален партньор, когато имате нужда от решения и услуги за контрол на достъпа от най-висок клас, за да направите сградите си още по-добри. Със своята над стогодишна история, дружеството предлага завършени решения за всичко, свързано с вратите – от панти, механизми за затваряне и пружини с подов монтаж до системи за автоматични врати и решения за управление на достъпа и записване на времето. Наред с това ДОРМА предлага и системи от хоризонтално плъзгащи се преградни стени.
През финансовата 2012/2013 г (от 30 юни до 30 юни) консолидираните приходи от продажби на ДОРМА Груп възлизат на 1 031.9 милиона евро. Седалището на компанията се намира в град Енепетал, но активно опериращата на международния пазар ДОРМА Груп има свои представителства в над 50 страни по света, а за нея работят 7 000 души.

Назад »
Свали изображение
teaser_image