Декларация за поверителност

Декларация за поверителност

1. Съдържание
Информацията  на нашия сайт е съставена с голямо внимание. Гаранция за актуалността, коректността, пълнотата или качеството на предоставената информация не може да бъде поета от ДОРМА България ЕООД (DORMA). Всички сдържания и оферти са необвързващи. Обвързващи изявления могат да бъдат дадени само за конкретни запитвания. По-конкретно, прогнозни изявления, отбелязани с думи  като "предвиждам",   "приемам", "вярвам", "оценявам", "очаквам", "възнамерявам", "мога / бих могъл", "планирам", "трябва" или подобни изрази , са обект на рискове и несигурност. DORMA си запазва изрично  правото да променя, да добавя, изтрива или да прекрати временно или постоянно публикуването на части от сайтовете  или цялата оферта без отделно предизвестие.

2. Препратки и линкове към сайтове на трети страни
Сайтът на DORMA съдържа преки и непреки препратки към чужди сайтове (така наречените "хиперлинкове"), върху чието  настоящо и бъдещо оформление, чието  съдържание или авторство DORMA не оказва никакво влияние. С настоящото  DORMA изрично се дистанцира от всички съдържания на всички  свързани страници. Това определение  се отнася за всички зададени  в рамките на DORMA интернет линкове и препратки, както и за чужди вписвания в създадените от  DORMA  книги за гости, дискусионни форуми и мейлинг листи. Това важи и за хиперлинкове  на страниците на други дружества  на DORMA Group. За незаконни, неточни или непълни съдържания и особено за щети, произтичащи от използването или не използването на оферирана информация от този вид, отговорност носи  изцяло доставчика на страницата, към която се препраща, не  DORMA.

3. Авторски права и права за търговски марки
Всички текстове, снимки, графики, файлове на звук, видео и анимация на сайта са защитени с авторско право и правото на търговска марка, както и други закони за защита на интелектуалната собственост. Всяко копиране или използване в други електронни или печатни публикации не е разрешено без изричното съгласие на DORMA или на  носителя на съответните права.

4. Защита на личните данни
От нашите уеб сървъри се съхранява стандартно само  името на вашия интернет доставчик, на сайта, от който вие ни посещавате, уеб страниците , които посещавате при нас, както и датата и продължителността на посещението ви. При условие, че в рамките на интернет предлагането съществува  възможността да въведете лични или служебни данни (имейл адреси, имена, адреси), то оповестяването на тези данни се извършва изрично доброволно. Вашата лична информация се използва без вашето съгласие само за изпълнение на договора и обработка на вашите запитвания. По желание, DORMA с удоволствие ще ви съобщи дали и какви лични данни се съхраняват при нас.

5. Съгласие за използването на бисквитки / Google Analytics
DORMA залага  на отделни места  бисквитки  при Вашето посещение на нашия уебсайт. Бисквитките са малки файлове, които са създадени на вашия сайт и които да позволят  по-добра навигация. Нашите бисквитки не се изтеглят от нашите сървъри.

Управление на бисквитки
Можете да настроите браузъра си, така че да се информирате за залагането  на бисквитки и индивидуално да решавате за тяхното приемане или  да  изключите  приемането на бисквитки в определени случаи или изобщо.
Ако ограничите  използването на бисквитки, външния вид и използваемостта на сайта може да бъде ограничено, по-специално, няма да  можете да използвате всички интерактивни функции на нашия уебсайт. Функцията за помощ в лентата с менюта на повечето браузъри ще ви каже как да предотвратите вашия браузър от приемане на нови бисквитки, как браузърът ви уведомява, когато получите нова бисквитка,  или как да изтриете всички  вече получени бисквитки и да блокирате за  всички допълнителни.

Internet Explorer:
Отворете в менюто "Инструменти" точката "Опции за интернет".
Щракнете върху раздела "Поверителност".
Тук можете да извършите настройките за сигурност за използване на Интернет. Определете дали и кои бисквитки да разрешавате или блокирате  и потвърдете настройките си с "OK".

Google Chrome:
Кликнете върху иконата на менюто в лентата със символите на браузъра. Сега изберете "Разширени настройки". Кликнете върху "вж. разширени настройки". Под "Поверителност" кликнете на  "Настройки за съдържанието". Следните настройки могат да бъдат направени  с "бисквитки":

  • Бисквитки изтриване
  • Бисквитките изтриване по подразбиране
  • Бисквитки разрешаване по подразбиране
  • Бисквитки  и данни от сайта  изтриване по подразбиране след затваряне на браузъра
  • Изключения за бисквитки разрешаване от определени уебсайтове или домейни


Firefox:
Изберете в менюто "Инструменти" т. Настройки
Кликнете на "Поверителност".
Изберете в падащото меню вписването  "поставяне според дефинирани от потребителя настройки ". Сега можете да изберете дали бисквитките трябва да се приемат, колко дълго искате да запазите тези бисквитки и да  добавите изключения. Потвърдете настройките си с "OK".

Този сайт също използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставеа от Google Inc. ("Google"). Google Analytics използва също "Бисквитки", които позволяват анализ на използването на уебсайта от Вас. Информацията, генерирана от бисквитките за използването на този уеб сайт, обикновено се прехвърля към сървър на Google в САЩ и се съхранява там. В случай на активиране на IP обезличаване на този уебсайт, вашият IP адрес от Google ще бъде преди това съкратен в рамките на държавите-членки на Европейския съюз, или други страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният  IP адрес ще се предаде към сървър на Google в САЩ. От името на DORMA Google ще използва тази информация, за да  оцени  използването от Вас на уебсайта, за да състави отчети за дейността на уеб сайта и предостави  други , свързани с използването на уеб сайта  и интернет,  услуги, по отношение на DORMA. Изпратеният в рамките на  Google Analytics от Вашия браузър  IP адрес не може да се обедини с други данни на Google.

Често Вашия браузър е зададен по подразбиране, така че бисквитките автоматично се  приемат. Можете да откажете съхраняването  на бисквитки, като изберете подходящите настройки на вашия браузър - софтуер; Въпреки това, ние Ви обръщаме внимание, че  в този случай Вие евентуално не можете да използвате в пълна степен всички функции на този уебсайт. Моля обърнете се към Инструкцията за изменение на настройките на браузъра на Вашия производител на браузъра.

Можете също така да се предотвратите регистрацията на данните, генерирани от бисквитките и свързани с вашето ползване на уеб сайта (включително Вашия IP адрес) , към  Google , както и обработването на тези данни от Google,  при което да изтеглите и инсталирате наличния на следния линк браузър плъгин:   (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ).

6. Създаване на хиперлинкове към страниците на DORMA
Включването на хиперлинкове към страниците на DORMA е разрешено само след предварителното съгласие

7. Разни
Ако отделни разпоредби на тези условия за използване са недействителни, валидността на останалите разпоредби няма да бъде засегната. Вместо недействителната разпоредба се прилага като договорена правно ефективната разпоредба,  която е най – близо до  преследваната от недействителна разпоредба цел. Условията за ползване  се уреждат изключително от законите на Федерална република Германия, с изключение на колизионно  правните разпоредби. Място за решаване на правни спорове относно това Интернет присъствие е, до степента, позволена от закона, Дюселдорф.

teaser_image