This is an image of the DORMA product section Dividing

Преградни системи

От отделни офиси до конферетни зали. Систематичен подход към организацията на пространството.

Повече гъвкавост. Повече прозрачност. Тези изисквания се изпълняват с богат избор от преградни системи за помещения, като например плъзгащите се стъклени стени и подвижни прегради. Те са проектирани да удовлетворят вашите индивидуални изисквания.

teaser_image