• Environmental Product Declaration (EPD)

DORMA MOVEO

Интелигентното решение за гъвкаво използване на пространствот.

Офиси, хотели, изложбени зали и студия все по-често се нуждаят от начини за гъвкаво и ефективно използване на пространството. Съществува търсене за интелигентни решения за многофункционални и едновременно с това свободни от преградни стени конфигурации на вътрешното пространство.
На клиенти с подобни нужди сериите MOVEO и MOVEO Glass предлагат системи за разделяне на пространството, които съчетават хармонично концепциите за светлина, простор и шумоизолация.
Декларация по отношение на въздействието на продукта върху околната среда (EPD) по ISO 14025 и EN 15804.

Ефективно оползотворяване на пространството

В днешни дни конферентните зали и офисите се нуждаят от по-ефективни начини за управление на пространството. Това е възможно с подвижните шумоизолиращи преградни стени MOVEO с плътни елементи и с версията MOVEO Glass, която е изградена от прозрачни елементи. Тези системи позволяват с лекота да се променят размерите на помещенията, като дават на потребителите гъвкавост и бързина при прекрояването им за нуждите на различни по брой групи хора. Така вътрешното разпределение на сградите става многофункционално и по-ефективно в използването на пространството.

DORMA MOVEO кратко и по същество

Дизайн;

Светлина;

Скорост; 

Гъвкавост;

Удобство;

Вградени възможности за промяна
 • Планирайте вътрешните пространства така, че да може да се възползвате от предимствата на системата от подвижни преградни стени MOVEO;
Конструкция
 • Капсулована, олекотена конструкция от композитни материали с шумопоглъщащо ядро;
Размери
 • Дебелина на елементите: 100 mm;
 • Ширина на елементите: 600 – 1 250 mm;
 • Светла височина: 2 000 – 9 000 mm;
MOVEO Glass
 • Светла височина: до 4 000 mm;
 • Ширини на профилите на рамката:

-         хоризонтални 118 mm;

-         вертикални 30 mm;

 • Пана от закалено безопасно стъкло в двоен стъклопакет;
 • Електроуправляеми вътрешни щори;
Оборудване и аксесоари
 • Стандартна операционна система: ComforTronic (електронно-контролирано разгъване и сгъване на уплътненията);
 • Операционна система за висок клас на оборудване: ComfortDrive (напълно автоматизирано управление на елементите и електронно-контролирано разгъване и сгъване на уплътненията);
 • Елементите имат шумопоглъщащо с обща дебелина 100 mm - по избор на клиента;
 • Олекотена противопожарна конструкция – по избор на клиента;
Шумоизолация по EN 20140, лабораторни стойности за Rw:
 • 42/43 dB – 20 kg/m²;
 • 49/50 dB – 30 kg/m²;
 • 55 dB – 40 kg/m²;
 • MOVEO Glass 44 и 50 dB (34 за 49 kg/m² съответно);

Technical Leaflet [1]

Продукт Описание Формат/Размер Дата Език  

MOVEO

Operating Guideline

PDF
1.04 MB
12.2013 EN download

Product Brochure [3]

Продукт Описание Формат/Размер Дата Език  

MOVEO

Product brochure

PDF
3.26 MB
08.2010 EN download

MOVEO ComfortDrive

Product Brochure

PDF
416.79 KB
10.2009 EN download

MOVEO Glass

Product Brochure

PDF
1.17 MB
08.2008 EN download

Specification Text [2]

Продукт Описание Формат/Размер Дата Език  

MOVEO ComfortDrive

Specification Text

DOC
47.62 KB
02.2010 EN download

MOVEO Glass

Specification Text

DOC
44.54 KB
08.2011 EN download

Environmental Product Declaration (EPD) [2]

Продукт Описание Формат/Размер Дата Език  

MOVEO

EPD

PDF
860.01 KB
11.2012 EN download

MOVEO Overview

EPD

PDF
234.59 KB
10.2012 EN download
teaser_image