DORMA FSW-G, FSW-C, FSW-C plus

Вариантът със сгъване – сгъваеми плъзгащи се преградни стени

Със своите универсални преградни стени DORMA предлага идеалното решение за свързване и разделяне на помещения според конкретните нужди. Сгъваемите плъзгащи се врати FSW са подходяща алтернатива на системите HSW-G, понеже са почти идентични по външен вид и технология.

FSW-G напълно остъклена и с релси за врати

Релсите за врати на FSW-G са свързани една за друга отгоре и отдолу с панти, а паната са окачени в краищата на горните релси. Затворената стена без усилие се превръща в компактно събрани пана и то без да е нужна отделна релса за подреждането им.

FSW-C – ролковото шаси се разполага в центъра на релсата на вратата

Паната на FSW-C се окачват централно, така че елементите да са центрирани под релсата, когато системата е в отворено положение. Тази алтернатива е особено подходяща, когато пространството е ограничено, защото при нея, когато се приберат, паната заемат два пъти по-малко място.

Системата FSW-C е подходяща, когато дължината на преградата се налага да бъде по-голяма. Общият брой на паната в една система може да варира между 3 и 8. Благодарение на това, че точката на окачване на паната е разположена в центъра им, при сгъването на преградната стена не се налага паната да се сдвояват. Може да се инсталират и двойни системи с движещи се в противоположна посока групи от преградни елементи. Паната се плъзгат по стабилна направляваща релса, монтирана за тавана. Системата не изисква монтиране на втора релса на пода, така че не се налага подовото покритие да се прекъсва. Сгъваемите плъзгащи се стени изискват да се монтира основен панел, с два пъти по-малка ширина, прикрепен към сгъваемите панели с шарнирно съединение. За да се запази симетрията на системата, последният сгъваем панел без ролка също трябва да е два пъти по-тесен от останалите.

FSW-C Plus – ролковото шаси се позиционира в центъра на релсата на вратата и се инсталират сгъваеми плъзгащи се пана с пълна ширина

Моделът FSW-C Plus дава възможност последният сгъваем панел да се използва като врата за достъп, когато стената е разгъната и то с цялото удобство, осигурено от механизма за затваряне DORMA TS 93 G. При такива конфигурации първият сгъваем панел се инсталира със специално устройство за заключване към пода и стопер в щипката на тавана. Първото стабилизира сгъваемия панел, докато стопера отгоре гарантира, че в затворено положение панелът е ориентиран правилно. Пантите, които свързват използвания като врата панел със съседния сгъваем панел, са с точка на завъртане извън равнината на панелите, за да осигурят на механизма за затваряне и дръжките необходимото пространство. Всички останали, сгъваеми панели са оборудвани със стандартни панти и ролки.

Сгъваемите плъзгащи се стени са идеални за праволинейни конфигурации

Паната на системата FSW са визуално съвместими с тези на HSW-G и поради факта, че и двата типа системи използват една и съща по своята конструкция релса, те могат да се съчетават успешно в една и съща стена. Възможно е също към система FSW да се добави самостоятелно двупосочно или еднопосочно крайно пано.

Technical Leaflet [1]

Продукт Описание Формат/Размер Дата Език  

FSW

Technical leaflet

PDF
5.78 MB
01.2008 EN download
teaser_image