Автоматични плъзгащи врати

Иновативни решения за управление на достъпа, които демонстрират как входовете може да бъдат отваряни и затваряни надеждно, енергийно-ефективно и с осигурен достъп без прегради. Пример за това е пестящата енергия плъзгаща се врата ST FLEX Green, която съчетава профили с намалена ширина с ефективна термоизолация - в съответствие с немската Наредба за енергийна ефективност EnEV 2009 и Декларацията за въздействието на продукта върху околната среда (EPD).

  • ST FLEX

   Система за автоматични плъзгащи се врати с рамка от тънки профили Fine-Frame ( FLEX )

  • Привлекателни повърхности от стъкло, създадени благодарение на тънките профили;
  • Висока стабилност и устойчивост на усукване;
  • Ниска k-стойност на рамките благодарение на двойните стъклопакети;
  • Отлични изолационни свойства, постигнати с помощта на презастъпващите се горни и долни уплътнения;
  • Много гъвкава и приспособима към изискванията на конкретните проекти;
  This is an image of the DORMA ST FLEX sliding door.

  ST FLEX

  Система за автоматични плъзгащи се врати с рамка от тънки профили Fine-Frame ( FLEX )

  • ST FLEX Green

   Пестящи енергия плъзгащи се врати

  • Отговаря на най-новите изисквания за енергийна ефективност, приложими в Германия;
  • Подобрена екологична устойчивост;
  • Топлинна изолация;
  • Изключително солидна конструкция;
  This is an image of the DORMA ST FLEX Green sliding door.

  ST FLEX Green

  Пестящи енергия плъзгащи се врати

  • FFT

   Автоматична, двойно сгъваща се врата с тънки профили  на рамката (G-Iso)

  • Двойно-сгъващи се крила, които заемат минимално пространство в отворено положение
  • Тънките профили позволяват да се използва повече стъкло
  • Прецизно наблюдение на силата
  • Версии с и без вградени в пода направляващи релси
  • DIN 18650
  This is a product image of the DORMA folding door FFT.

  FFT

  Автоматична, двойно сгъваща се врата с тънки профили  на рамката (G-Iso)

  • ST MANET

   Автоматични плъзгащи се врати DORMA ST MANET с панели от закалено стъкло и скоби от неръждаема стомана (без рамка от профили)

  • Висококачествени монтажни елементи за окачване в една точка, направени от неръждаема стомана;
  • Врати без рамки от профили, създаващи максимално усещане за прозрачност;
  • Впечатляващ дизайн на вътрешните пространства;
  • Подходяща за системи с и без странични и кемпферни пана;
  This is an image of the DORMA sliding door ST MANET.

  ST MANET

  Автоматични плъзгащи се врати DORMA ST MANET с панели от закалено стъкло и скоби от неръждаема стомана (без рамка от профили)

  • ST PURE

   Автоматична плъзгаща се врата с пана от закалено стъкло и скоби от стомана (без рамки от профили)

  • Панели за врати от закалено стъкло без рамки от профили;
  • Особено подходяща за вътрешни приложения;
  • Предлага се с и без странични и кемпферни пана;
  • Скоби, които не се набиват на очи;
  This is an image of the DORMA sliding door ST PURE.

  ST PURE

  Автоматична плъзгаща се врата с пана от закалено стъкло и скоби от стомана (без рамки от профили)

  • TST FLEX

   Телескопични плъзгащи се автоматични врати с рамки от тънки профили (FLEX )

  • Телескопичният механизъм дава по-широк просвет при една и съща ширина на задвижващото устройство;
  • Системата с тънки профили FLEX помага за създаването на светли входове;
  • Подходяща за двоен стъклопакет с дебелина 22 mm;
  • Страничният ръб на вратата, който се движи по посоката на затваряне, е оборудван с гумен профил от съображения за безопасност;
  • Ниска к-стойност на рамката благодарение на двойния стъклопакет;
  • Отлични термоизолационни качества благодарение на презастъпващите се странични, горни и долни уплътнения;
  This is an image of the DORMA telescope sliding door TST.

  TST FLEX

  Телескопични плъзгащи се автоматични врати с рамки от тънки профили (FLEX )

  • ST FLEX Secure

   Плъзгаща се врата със защита от взлом

  • Максимална сигурност;
  • Защита от взлом и вандалски прояви;
  • Без видими бариери;
  • Защита срещу опити за проникване;
  This is a product image of the DORMA sliding door ST FLEX SECURE.

  ST FLEX Secure

  Плъзгаща се врата със защита от взлом

  • TST R

   Автоматична плъзгаща се врата с рамка от стандартни профили (R)

  • Система от усилени профили за максимална стабилност;
  • Телескопична технология, ограничаваща нуждата от свободно пространство встрани от вратата;
  • Версии с и без странични пана;
  • С или без вградени в пода направляващи релси;
  • По външен вид, профилите, използвани в тази система, съответстват на тези, използвани за изграждането на плъзгащите врати ST R;
  This is an image of the DORMA sliding door TST R.

  TST R

  Автоматична плъзгаща се врата с рамка от стандартни профили (R)

  • SST R

   Плъзгащи врати с рамки от стандартни профили (R), предназначени да се отварят навън по време на евакуация

  • Пантите Breakout позволяват да се образува евакуационен път с ширина, равна на тази на вратата;
  • Одобрени за използване по аварийни изходи и евакуационни маршрути
  • В автоматичен режим вратите имат същите функции както стандартните плъзгащи се врати;
  • Стандартните профили на системата от плъзгащи врати (R) са изключително солидни и стабилни;
  • За вътрешни и външни врати;
  This is an image of the DORMA sliding door SST.

  SST R

  Плъзгащи врати с рамки от стандартни профили (R), предназначени да се отварят навън по време на евакуация

  • SST G

   Плъзгащи врати с рамки от тънки профили Fine-Frame Profiles (G), предназначени за отваряне навън по време на евакуация

  • Пантите Breakout позволяват да се образува евакуационен път с ширина, равна на тази на вратата;
  • Одобрени за използване по аварийни изходи и евакуационни маршрути;
  • В автоматичен режим вратите имат същите функции както стандартните плъзгащи се врати;
  • През лятото широките отвори, създавани от вратите, може да се използват за проветряване на сградите;
  • Подходящи за вътрешни и външни врати;
  This is an image of the DORMA sliding door SST G.

  SST G

  Плъзгащи врати с рамки от тънки профили Fine-Frame Profiles (G), предназначени за отваряне навън по време на евакуация

  • ST R-Thermo

   Системи за изграждане на автоматични плъзгащи се врати с рамки от устойчиви профили с термо-мостове.

  • Устойчива на износване рамка от профили с термо-мостове;
  • Висока устойчивост на усукване на панела на вратата;
  • Добри изолационни характеристики;
  • Защита от въздушни течения благодарение на застъпващите се уплътнения;
  • Широкият профил в долната част на вратата предпазва стъклото от повреди;
  This is a product image of the DORMA sliding door ST R Thermo in use.

  ST R-Thermo

  Системи за изграждане на автоматични плъзгащи се врати с рамки от устойчиви профили с термо-мостове.

  • ST R

   Система за автоматични плъзгащи се врати с рамка от стандартни профили (R)

  • Голямото напречно сечение на профилите им дава максимална стабилност;
  • Предлагат се с остъкляване от единични пана закалено стъкло или двойни стъклопакети;
  • Особено подходящи за врати с големи размери;
  • Предлагат се напълно интегрирани заключващи елементи и с подов монтаж;
  • Защита от въздушни течения, гарантирана от застъпващите се уплътнения;
  • Издръжливи и надеждни рамки, предпазващи стъклените пана;
  This is an image of the DORMA sliding door ST R.

  ST R

  Система за автоматични плъзгащи се врати с рамка от стандартни профили (R)

teaser_image