• Environmental Product Declaration (EPD)

Плъзгащи се врати DORMA ST FLEX

Пестящи енергия плъзгащи се врати

Пестящите енергия врати DORMA ST FLEX Green са нагледно доказателство за ангажимента на DORMA за повишаване на енергийната ефективност и подобряване на екологичната устойчивост на сградите. Въпреки тънките си профили, ST FLEX Green има отлични термоизолационни качества, доказани при изпитванията на Института за изпитване и наблюдение на Германия “ift Rosenheim.”

EnEV 2009 (Германия)

Дори най-малките врати ST FLEX Green отговарят на изискванията на Наредба EnEV 2009, приложима в Германия, определяща UD стойности (коефициент на топлоотдаване), които системите за изграждане на врати трябва да постигат.

Намалени емисии на CO2

Като енергийноефективно решение, ST FLEX Green намалява значително ежедневните разходи за електроенергия и отопление и съответно емисиите CO2.

Отговаря на изискванията на най-новите разпоредби за енергийна ефективност в Германия

ST FLEX Green на DORMA отговаря на изискванията на най-новата разпоредба за енергийна ефективност, приложима в Германия (EnEV 2009) и се съчетава хармонично с вратите от предлаганите в момента гами плъзгащи се врати на DORMA.

Изключително здрава конструкция

Въпреки че профилите на системата са много тънки и в нея има вградена термоизолация, конструкцията на ST FLEX GREEN е изключително здрава.

Technical Leaflet [1]

Продукт Описание Формат/Размер Дата Език  

ST-Flex Green

Technical leaflet

PDF
3.66 MB
05.2013 EN download
teaser_image