• CE marking
  • EN
  • reddot Design Award 2006 Winner

DORMA ES 200

Механизъм за задвижване на плъзгащи врати, подходящ както за стандартни приложения, така и за аварийни изходи и евакуационни маршрути.

ES 200 е модулен механизъм за задвижване на плъзгащи се врати, който се предлага за различни височини на релсите. Допълнителните модули и опции помагат са създаването на индивидуализирани решения за плъзгащи се автоматични врати. За да се гарантира високо ниво на безопасност, продуктът е изпитан съгласно изискванията на стандарта DIN 18650.

Напълно преработен дизайн на механизма за задвижване на плъзгащи се врати

Дизайнът на DORMA ES 200 е напълно преработен, за да задоволи изискванията на всички нови европейски и немски стандарти и разпоредби за безопасност. Механизмът има стилна и модерна кутия, мотор, който допринася за практически безшумната работа на механизма, микропроцесор, който определя скоростта на отваряне и затваряне автоматично, икономичен захранващ блок и нови функции за програмиране, които позволяват бърза и опростена инсталация, настройка и поддръжка.

Модулен дизайн

Модулният дизайн на ES 200 му позволява да се приспособява към функционалните изискванията на всяка конкретна ситуация. Стандартните механични компоненти и подлежащата на подмяна направляваща релса са съвместими и с други задвижващи механизми (съвкупност от задвижващ и контролен блок, двигател и захранване).

ES 200-2D – за аварийни изходи и евакуационни маршрути

Версията 2D е оборудвана с втори двигател и контролен блок с цел да се осигури резервиране. Системата не изисква допълнителниремъци и съединителни елементи. Принципът на работа на механизмите ги прави много надеждни и лесни за поддръжка.

Поле на приложение

Подходящ за еднокрили и двукрили плъзгащи се врати;

Предлага се стандартна версия (ES 200) или версия с одобрение за инсталация по аварийни входове и евакуационни маршрути (ES 200-2D);

Подходящ за телескопични плъзгащи се врати с по две или четири пана;

Предлага се стандартна версия (ES 200 T) и версия с одобрение за инсталация по аварийни изходи и евакуационни маршрути (ES 200 T-2D)

Характеристики

Широчина на отвора: 700 до 3000 мм
Тегло на панел: 1 х 200 кг или 2 х 160 кг

Допълнително оборудване и опции

Различни електромеханични заключващи устройства;

Модули със специални функции;

Електронно обезопасяване на ръбовете на вторичните пана;

 

DIN 18650

Задвижващите механизми са изпитани по DIN 18650 и/или са одобрени за монтаж по аварийни изходи и евакуационни маршрути съгласно изискванията на Инструкциите за инсталация на автоматични плъзгащи се врати по аварийни изходи и евакуационни маршрути в Германия (AutSchR).

Характеристики за модел ES 200-2D:

Широчина на отвора: 900 до 3000 мм

Тегло на панел: 1 x 150 кг или 2 x 130 кг

ES 200 T – оператор за телескопични плъзгащи врати

ES 200 T е телескопичната версия на оператор ES 200.

Technical Leaflet [4]

Продукт Описание Формат/Размер Дата Език  

ES 200

Technical leaflet

PDF
2.73 MB
03.2013 EN download

ES 200T

Technical leaflet

PDF
2.45 MB
01.2011 EN download

ES 200_2D

Technical leaflet

PDF
1.47 MB
05.2012 EN download

ES 200 Easy

Technical leaflet

PDF
2.08 MB
07.2014 EN download
teaser_image