Оборудване за контрол на DORMA SVP-S/M-SVP-S

Оборудване за контрол на моторизираните брави за аварийни изходи SVP и M-SVP

Оборудването за контрол на бравите SVP и M-SVP позволява да се прилага целият набор от функции, с който разполагат моторизираните брави на DORMA. Освен традиционните функции за контрол (отключване за кратки или продължителни периоди от време чрез система за управление на достъпа или система от интеркоми) се предлагат и допълнителни, характерни за конкретния модел функции, като функция за затваряне само с горния език на бравата през деня, функция за активиране на автоматичните задвижващи механизми, комутационен сигнал за алармени системи, електрическо изключване на системата за контрол на достъпа, входящо устройство за системата за управление на сградата и т.н.

SVP-S 2x DCW®

Това устройство за контрол е предназначено за управление на моторизираната брава за аварийни изходи SVP 2000 и е готово за свързване на SVP 2000/4000/6000 към TMS системите за управление на сградите. Предлагат се свободно програмируеми I/O компоненти, с чиято помощ се реализират функции като обратна връзка, вграден таймер, и работа в LON/LAN мрежа. Системата се предлага в различни версии.

M-SVP-S 24 DCW®

Контролният блок M-SVP-S 24 DCW® е проектиран да управлява работата на моторите за многоточково заключване на врати на аварийни изходи и евакуационни маршрути M-SVP 2000 DCW®. Блокът предлага свободно програмируеми I/O компоненти за реализиране на функции, свързани с отключването и заключването (включително функцията за затваряне само с горното езиче на бравата през деня) и наблюдението и подаването на обратна информация. Системата се състои от вграден модул за управление на достъпа, таймер и оборудване за работа в LON/LAN мрежа.

Контролен блок M-SVP 2000

Предлаганият като допълнително оборудване външен контролен блок (с повърхностен монтаж) със захранващ възел е предназначен да управлява работата на бравите за аварийни изходи M-SVP 2000 с многоточково заключване. Той е разработен да замени вградения блок, който се предлага с ключалката. Блокът има I/O устройства за активиране на функциите за отключване (включително функцията за затваряне само с горния език на бравата през деня), както и за наблюдение и подаване на обратна информация.

Контролен блок M-SVP 3000

Този контролен възел за повърхностен монтаж със захранващ модул е проектиран да управлява бравите за аварийни изходи M-SVP 3000 с многоточково заключване. Блокът има I/O устройства за активиране на функциите за отключване, както и за наблюдение и подаване на обратна информация.

Technical Leaflet [2]

Продукт Описание Формат/Размер Дата Език  

SVP Controls

Technical leaflet

PDF
2.66 MB
11.2013 EN download

M-SVP Controls

Technical leaflet

PDF
5.54 MB
12.2012 EN download
teaser_image