Брава за аварийни изходи DORMA SVP 2000

Моторизирана брава за аварийни изходи с функция за автоматично заключване

Бравите SVP заключват автоматично вратите след всеки цикъл на затваряне, предлагайки възможно най-доброто решение както от гледна точка на удобството, така от гледна точка на сигурността. Работният ход на автоматичния заключващ език е 20 mm, което гарантира, че вратата винаги се заключва според изискванията на застрахователите на недвижими имоти. Допълнителната функция за заключване при наличие на натиск върху вратата повишава сигурността ѝ, като създава втора точка за заключване.

От своя страна функцията за аварийна евакуация гарантира, че вратата може да се отвори по всяко време по посоката на евакуация просто чрез натискате на дръжката. Механичното отваряне на вратата отвън също е възможно по всяко време, но за отключването на бравата с европатрон се изисква ключ.

Удобна и безопасна

Моторизираната брава за аварийни изходи SVP 2000 предлага повишено ниво на удобство чрез моторизираното си отключване. Независимо дали е инсталирана в частен дом или в търговски обект, функцията за аварийна евакуация гарантира, че вратата може да се отключи бързо само с едно движение, докато механизмът за автоматично заключване следи за сигурността на сградата, като се активира веднага след затварянето на вратата.

Разнообразие от функции за наблюдение

Контактите за обратна връзка позволяват да се наблюдава работата на горния език, заключващия език, патрона и дръжката. Функциите за сигнализация на SVP 2000 са особено подходящи, когато трябва да се гарантира удобна работа на вратите, обслужващи аварийни изходи и евакуационни пътища, но също така могат да се използват за активиране на алармени системи и за дистанционно наблюдение.

Удобен достъп чрез моторизирано отключване

Предимствата на моторизираните ключалки стават очевидни, когато се използват в системи за контрол на достъпа или в системи за управление на аварийните изходи и евакуационните маршрути, защото позволяват лесно отключване на вратите от разстояние. Когато честотата на използване на вратата е висока, функцията за автоматично заключване може да се деактивира за продължителен период от време. Наред с казаното дотук, в съчетание с автоматизираните задвижващи механизми за врати като DORMA ED 100/250, системата може да се използва за реализация на решения за достъп без бариери, пригодени към специфичните изисквания на конкретните приложения.

Надеждно заключване дори при прекъсване на захранването

 

Устройството за електрически безстепенен контрол в съчетание с контакти за врати осигурява допълнителна защита от проникване с взлом. Системата позволява да се добавят допълнителни функции, като настройка на алармите и работните цикли с таймер, и да се управляват с помощта на контролния панел на моторите SVP-S 2x DCW. Предлаганите буферни акумулаторни батерии на свой ред поддържат оперативната надеждност на системите дори в случаи на прекъсване на мрежовото напрежение.

Универсална работа

Ключалките SVP се предлагат в различни модели, подходящи за фалцирани и прави дървени врати или врати от профили. Те са гъвкави и по отношение на позицията за инсталиране защото не зависят от посоката на отваряне на вратите. Ключалките са одобрени за използване в аварийни изходи, по евакуационни маршрути и за противопожарни и димоустойчиви врати.

Technical Leaflet [1]

Продукт Описание Формат/Размер Дата Език  

SVP 2000

Technical leaflet

PDF
2.66 MB
11.2013 EN download
teaser_image