Брава за аварийни изходи DORMA SVP 4000

Брава за аварийни изходи с функция за автоматично заключване и наблюдение

Бравите SVP заключват автоматично вратите след всеки цикъл на затваряне, предлагайки възможно най-доброто решение както от гледна точка на удобството, така от гледна точка на сигурността. Работният ход на автоматичния заключващ език е 20 mm, което гарантира, че вратата винаги се заключва според изискванията на застрахователите на недвижими имоти. Допълнителната функция за заключване при наличие на натиск върху вратата повишава сигурността ѝ, като създава втора точка за заключване.

Удобна, безопасна и сигурна

Браватa за аварийни изходи SVP 4000 е особено подходяща за проектни врати, за които има изискване за наблюдение на статуса, както и за такива, обслужващи аварийни изходи и евакуационни маршрути.

Функцията за аварийна евакуация гарантира, че вратата може да се отключи бързо само с едно движение, докато механизмът за автоматично заключване следи за сигурността на сградата, като се активира веднага след затварянето на вратата.

Разнообразие от функции за наблюдение

Контактите за обратна връзка позволяват да се наблюдава работата на горното езиче, заключващия език, патрона и дръжката. Функциите за сигнализация на SVP 4000 са особено подходящи, когато трябва да се гарантира удобна работа на вратите, обслужващи аварийни изходи и евакуационни пътища, но също така могат да се използват за активиране на алармени системи и за дистанционно наблюдение.

Универсална работа

Бравите SVP се предлагат в различни модели, подходящи за фалцови и безфалцови дървени врати или врати от профили. Те са гъвкави и по отношение на позицията за инсталиране защото не зависят от посоката на отваряне на вратите, тъй като са оборудвани с (универсални) пружинни езичета. Бравите са одобрени за използване в аварийни изходи, по евакуационни маршрути и за противопожарни и димоустойчиви врати.

Technical Leaflet [1]

Продукт Описание Формат/Размер Дата Език  

SVP 4000

Technical leaflet

PDF
2.66 MB
11.2013 EN download
teaser_image