Брава за аварийни изходи DORMA SVP 5000

Брава за аварийни изходи с функция за автоматично заключване

Бравите SVP заключват автоматично вратите след всеки цикъл на затваряне, предлагайки възможно най-доброто решение както от гледна точка на удобството, така от гледна точка на сигурността. Работният ход на автоматичното заключващо езиче е 20 mm, което гарантира, че вратата винаги се заключва според изискванията на застрахователите на недвижими имоти. Допълнителната функция за заключване при наличие на натиск върху вратата повишава сигурността ѝ, като създава втора точка за заключване. От своя страна функцията за аварийна евакуация гарантира, че вратата може да се отвори по всяко време по посоката на евакуация просто чрез натискате на дръжката.

Удобна, безопасна и сигурна

Бравата SVP 5000 е особено подходяща за врати на апартаменти и къщи или проектни врати, за които има изискване за наблюдение на статуса.

Функцията за аварийна евакуация гарантира, че вратата може да се отключи бързо само с едно движение, докато механизмът за автоматично заключване следи за сигурността на сградата, като се активира веднага след затварянето на вратата.

Лесна за инсталация при модернизиране на съществуващи съоръжения

Тъй като бравата е изцяло механична, при нейния монтаж отсъства обичайното и понякога сложно окабеляване. Това прави инсталацията ѝ в нови и съществуващи съоръжения особено проста – съществуващата вкопана брава просто се подменя със SVP 5000.

Универсална работа

Бравите SVP се предлагат в различни модели, подходящи за фалцови и безфалцови дървени врати или врати от профили. Те са гъвкави и по отношение на позицията за инсталиране защото не зависят от посоката на отваряне на вратите, тъй като са оборудвани с (универсални) пружинни езичета. Бравите са одобрени за използване в аварийни изходи, по евакуационни маршрути и за противопожарни и димоустойчиви врати.

Technical Leaflet [1]

Продукт Описание Формат/Размер Дата Език  

SVP 5000

Technical leaflet

PDF
2.66 MB
11.2013 EN download
teaser_image