This is an image of the DORMA product section Securing

Системи за сигурност

Системно проектирани. От брави до системи за контрол на достъп.

Индивидуални интегрирани решения за изискванията за сигурност от всякакъв вид. Специално пригодени продуктови линии предлагат решения за врати за аварийни изходи, противопожарни врати, както и електронна система за контрол на достъпа.

teaser_image