Sustainability at DORMA
 Sustainability at DORMA
 Sustainability at DORMA
 Sustainability at DORMA
 Sustainability at DORMA

Sustainability at DORMA

Ostatní obrázky:
 • Infrax West, Torhout, Belgium

  Infrax West, Torhout, Belgium
 • Aldo Leopold Legacy Center, Baraboo, USA

  Aldo Leopold Legacy Center, Baraboo, USA
 • European Investment Bank, City of Luxembourg

  European Investment Bank, City of Luxembourg
 • Infrax West, Torhout, Belgium

  Infrax West, Torhout, Belgium
 • Aldo Leopold Legacy Center, Baraboo, USA

  Aldo Leopold Legacy Center, Baraboo, USA

Náš příspěvek a přístup k problematice trvale udržitelné budoucnosti

Chovat se řádně ve vztahu k životnímu prostředí je jedním z našich hlavních úkolů. Cílem společnosti DORMA je výroba, která šetří energie a zdroje, vysoký podíl recyklace a dlouhá životnost našich kvalitních produktů. Díky rozsáhlému poradenství, inovativním produktům a mezinárodně aktivnímu servisu je možné významně přispívat k efektivnímu využití energií a úspoře nákladů v rámci trvalých hodnot projektových konceptů. DORMA podporuje svým aktivním přístupem ve spolupráci s jednotlivými územně lokálnímí organizacemi myšlenky World Green Building Council.

POLITIKA SKUPINY DORMA

Dodržování hodnot, myšlenek, vizí a strategie zajišťujeme využíváním odpovídajících manažerských systémů a jim příslušných procesů. Tyto manažerské systémy řídí a určují dodržování zákonných ustanovení, norem, požadavků zákazníků, vlastních požadavků týkajících se kvality, citlivého a efektivního přístupu k životnímu prostředí a přírodním zdrojům, jakož i aktivního provozu z pohledu ochrany zdraví a pracovních podmínek.

S našimi kvalitními a jakostními produkty včetně rozsáhlého poradenství přispíváme k energetické efektivitě a k úspoře nákladů.

Požadavky, nároky a přání zákazníků budou prostřednictvím

 • důrazu na zkvalitňování procesů při výrobě a používání produktů a s nimi spojených procesů
 • spoluúčasti při zdokonalování technických pravidel
 • využití správných výrobních procesů při využití nejmodernějších dokončovacích konceptů
 • využití nejmodernějších logistických konceptů


zrealizovány při použití kvalitních, ekologicky a hospodářsky rozumných a dlouhodobých řešení a opatření. Zároveň budou implementovány nové postupy a produkty splňující ta nejpřísnější kritéria s ohledem na kvalitu, ekologii, energetickou efektivitu a ochranu zdraví.

Svým zájmem se staráme o otevřený kontakt.

Stále prověřujeme a posuzujeme naše aktivity a výrobky z pohledu jejich hospodárnosti, kvality využití a spotřeby přírodních přirozených zdrojů, vlivu na životní prostředí (zatížení, energetická efektivnost), ochrany životního, pracovního a přírodního prostředí, to vše s cílem kontinuálního zlepšování. Snažíme se zároveň do tohoto snažení zapojit i naše obchodní partnery. Pro zajištění těchto cílů potřebujeme kvalitní osobní zdroje a informace.

Product Certificates

Environmental Product Declaration IBU Membership CertificateIBU Logo 

Environmental Product Declarations (EPD) are a worldwide accepted eco-labeling and are based on a holistic life cycle assessment according to ISO 14040/14044. They are used for the calculation of the sustainability of buildings. Even some of the DORMA products are provided with an EPD which you can download below.

Download of DORMA Product EPDs

DORMA TS 93 (english)

DORMA ED 100/250 (english)
DORMA ST Flex (english)
DORMA ST Flex Green (english)

DORMA Door Handles Premium Series (english)
DORMA Door Handles Plus Series (english)
DORMA Window Handles Premium Series (english)

DORMA MOVEO (english)
DORMA Variflex (english)
DORMA Varitrans (english)


Download of association EPDs

Door Closers (english)

Locking Cylinders (english)

Locks (english)

Download of member certificate of the "Institut für Bauen und Umwelt (IBU)"

Membership certificate (english)

Building Certificates

Building Certificates

The importance of sustainability is also indicated by the extent to which organisations around the world - such as the World Green Building Council - encourage the construction of “green” buildings.

As a member of various organisations and an active partner in research projects being run by, for example, the Fraunhofer-Institut (FutureLab) and the University of Lucerne (iHomeLab), DORMA is involved in futurealigned development work in both the commercial and residential construction sectors.

International certification systems such as the LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) and BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) render sustainability in buildings transparent and measurable. They help clients to evaluate the ecological and economic characteristics of their build.

Some of the more important building certifications available worldwide.
The list does not claim to completeness.

BREEAM, United Kingdom, since 1990
CASBEE, Japan, since 2001
DGNB, Deutschland, since 2008
Green Star, Australien, since 2003
HQE, Frankreich, since 2004
LEED, USA, since 2000


Download of member certificate of the "Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB)"


Membership Certificate (english)
 DGNB Logo

Management Certificates

Many DORMA locations worldwide are certified to the applicable standards. These are in particular ISO 9001 (Quality Management System), ISO 14001 (Environmental Management System), DIN / BS EN 16001 (Energy Management System) and OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety System). Below you can download all available certificates sorted by standard.

Download Certifications according to ISO 9001
Download Certifications according to ISO 14001
Download Certifications according to DIN EN 16001
Download Certifications according to BS EN 16001
Download Certifications according to OHSAS 18001

Activities DORMA Group

Click on the respective activity to receive further information.


Activities AREA Americas

Click on the activity to receive further information.


Activities AREA Germany

   Use of GoGreen products and services of the German Post Office

Click on the respective activity to receive further information.