Vzdělávání a rozvoj

Svou silou vytvářej naši sílu – den po dni.

Naše výjimečná mezinárodní pověst se přenáší i na zaměstnance, kteří pro nás pracují. Naši zaměstnanci po celém světě mají na paměti jednu věc: poskytnout našim zákazníkům co nejlepší služby a řešení. Náš závazek k pohybu "od dokonalosti k dokonalosti" tvoří základ naší vítězné mentality.

Je to závazek a i vy by jste měli zvážit jeho přijetí. Snažíme se dosáhnout trvalého zlepšování. Jsme učící se organizace, která vidí pokračující vzdělávání a rozvoj našich lidí jako základní předpoklad trvalého úspěchu. V tomto neustále se měnícím světě víme, že máme úspěch ve svých rukou.

DORMA podporuje rozmanitost a začlenění - je to Vaše nadání, které chceme. 

  

Přineste svou angažovanost, své znalosti a své schopnosti na náš stůl. DORMA je záruka, že tyto schopnosti budou rozpoznány, neustále pěstovány a plně podporovány. DORMA Talent Management otevírá příležitost pro Váš růst s námi tak, aby jste dosáhly svého plného potenciálu.

Je důležité si uvědomit, že ve společnosti DORMA je vše založené na silném vedení. Vážíme si rozmanitosti našich lidí a umísťujeme je tak, abychom využili jejich schopnosti a dovednosti. Tak zajistíme, že budou tam, kde budou nejužitečnější – a schopni maximalizovat přidanou hodnotu, kterou společnosti DORMA přinášejí - bez ohledu na to, zda právě začínají kariéru, nebo si přejí převzít větší odpovědnost jako manažer nebo specialista. Náš cíl není výuka individuálních schopnosti, ale spíše komplexní přístup ke vzdělávání a kvalifikaci.

Budete těžit z našich rozvojových programů na míru v DORMA akademii a v našich DORMA Area školách. S "Leading 2020 DORMA," jsme vytvořili odpovídající program Nadace pro společné principy řízení a vedení k dokonalosti. To pomáhá vedoucím pracovníkům společnosti DORMA i nadále reagovat v komplikovaném prostředí a vést své lidi ke schopnosti efektivně se vypořádat se změnami a zároveň zůstat věrný finančním závazkům.

teaser_image