Prohlášení o obsahu

Prohlášení o obsahu

1. Obsah online nabídky
Informace v naší internetové prezentaci byly sestaveny s velkou péčí. Nicméně, neexistuje žádná záruka pro aktuální, správnou nebo úplnou povahu nebo kvalitu poskytovaných informací vyrobených společností DORMA. Veškerý obsah a nabídky jsou subjektivní a mohou se měnit. Závazné informace mohou být poskytnuty pouze jako odpověď na konkrétní dotazy. Zejména skutečnosti, které jsou označeny výrazy jako "očekávat", "předpokládat", "věřit", "odhadovat", "zamýšlí", "moci / mohl," "plán", "měl by", nebo podobně, podléhají rizikům a nejistotám. DORMA si výslovně vyhrazuje právo změnit, rozšířit, odstranit nebo ukončit zveřejnění nabídek nebo části stránek bez zvláštního upozornění na nějakou dobu nebo trvale.


2. Reference a odkazy na stránky třetích stran
Internetová prezentace společnosti DORMA zahrnuje přímé a nepřímé odkazy na webové stránky třetích stran (tzv. hypertextové odkazy); DORMA nemá žádný vliv na jejich současnou a budoucí podobu, obsah či autorská práva. DORMA se tímto výslovně distancuje od všech obsahů všech odkazovaných stránek. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy provedené v rámci DORMA vlastní internetové nabídky, stejně jako ty ze strany třetích osob v knize hostů, diskusních fórech a mailingových seznamech zřízených společností DORMA. To platí i pro odkazy na stránky jiných společností ve skupině DORMA .Poskytovatel stránky, na kterou je odkaz, má výhradní odpovědnost za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy a zejména za škody, které vzniknou z používání nebo nepoužívání takových nabízených informací, nikoli DORMA.


3. Autorská práva a práva ochranných známek
Všechny texty, obrázky, grafika, audio, video a animované soubory přítomné na Internetu, jsou chráněny autorskými právy a právy k ochranné známce, jakož i dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví. Kopírování nebo použití v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není dovoleno bez výslovného souhlasu DORMA nebo příslušného držitele práva průmyslového vlastnictví.


4. Odpovědnost
DORMA je odpovědná pouze za škody vzniklé v souvislosti s použitím této internetové prezentace - bez ohledu na právní základ, - v případě jak úmyslné tak hrubé nedbalosti. Toto ustanovení se nevztahuje na škody, které vyplývají z poškození života nebo zdraví; odpovědnost DORMA z odpovědnosti za vady výrobků nebo slíbené záruky zůstává nedotčena. Mírná nedbalost Dormy částečně zakládá odpovědnost pouze v případě porušení podstatných povinností pro škody předvídatelné v případě porušení povinností.


5. Ochrana osobních údajů
Za normálních okolností náš webový server ukládá pouze jméno Vašeho poskytovatele internetových služeb, webové stránky, ze kterých nás vidíte, stránky na našich stránkách, které jste navštívili, a datum a trvání vaší návštěvy. Pokud je možnost zadání osobních nebo obchodních údajů (e-mailové adresy, jména, adresy), k předání těchto údajů dochází výslovně na dobrovolné bázi. Vaše osobní údaje budou použity bez vašeho svolení pouze ke zpracování zakázky a správu vašich dotazů. DORMA Vás s potěšením bude informovat, zda a které osobní údaje o Vás jsme uložili.


6. Povolení k příjmu souborů cookie
DORMA stanoví jednotlivé soubory cookie při návštěvě našich webových stránek. Cookies jsou malé soubory, které jsou nastaveny na pro Vaše webové stránky a umožňují lepší navigaci. Naše cookies nejsou načtena na našich serverech.


7. Umístění hypertextových odkazů na stránky DORMA
Umístění hypertextových odkazů na stránky DORMA je povoleno pouze po předchozím písemném svolení.


8. Ostatní
Pokud jednotlivá ustanovení těchto Podmínek užívání jsou nebo se stanou neplatnými, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. V místě neplatného ustanovení, tohoto zákona platných předpisů, které přichází co nejblíže k zamýšlenému hospodářskému účelu je považováno za souhlas. Tyto Podmínky užívání se řídí výlučně právními předpisy Spolkové republiky Německo, s výjimkou kolizí právních předpisů. Právním místem pro všechny spory týkající se této internetové prezentace je Düsseldorf, pokud je to právně přípustné.

teaser_image