Chapman Cultural Center - Spartanburg, SC (USA)
Chapman Cultural Center - Spartanburg, SC (USA)
Chapman Cultural Center - Spartanburg, SC (USA)
Chapman Cultural Center - Spartanburg, SC (USA)
Chapman Cultural Center - Spartanburg, SC (USA)

Chapman Cultural Center - Spartanburg, SC (USA)

Et 8000 m2 stort multifunktionelt byggeri, der huser forskellige kulturel- og uddannelsesinstitutioner.

Andre billeder

Chapman Cultural Center - Spartanburg, SC (USA)

I oktober 2007 åbnede byen Spartanburg Chapman Cultural Center. Ved at samle en lang række aktiviteter under ét tag søgte Arts Partnership at skabe et gensidigt inspirerende miljø, der i lang tid fremover kan maksimere byens udbytte af de kulturelle programmer. Spartanburgs fortid var præget af en blomstrende tekstilindustri. I dag er der ikke meget tilbage af denne industri, og centeret skaber i stedet et nyt og varigt omdrejningspunkt for kultur, uddannelse og ideer.

DORMA bidrag til projektet

Designvirksomheden så Chapman Cultural Center som en integreret del af bymidten, et sted for kultur og læring i samspil med handel og andre hverdagsaktiviteter. Produkterne, der skulle bruges til centeret, skulle opfylde det overordnede designmål om at skabe et sammenhængende hele ud fra en række forskellige elementer.

 

De valgte DORMA produkter er meget alsidige og opfyldte således både de æstetiske og funktionsmæssige krav med variation i stil og arkitektonisk finish, kombineret med holdbarhed, styrke, pålidelighed og sikkerhed.

Anvendte produkter i dette projekt

Andre projekter i Offentlig