FACTS & FIGURES OF THE DORMA GROUP

Fiscal year 2014 | 2015

DORMA afslutter et succesrigt regnskabsår 2014/2015 med forbedrede resultater

DORMA Group har øget både omsætning og overskud i det regnskabsår, der i øjeblikket er under revidering. Ifølge de foreløbige, endnu ikke reviderede IFRS-tal steg koncernens omsætning med 9,8 % til 1.109,2 millioner euro (foregående år: 1.010,3 millioner euro). Den organiske vækst beløb sig til 4,2 %. Yderligere 0,9 procentpoint af stigningen stammer fra opkøb, og 4,7 procentpoint skyldes valutaudsving. EBITDA beløb sig til 125,6 millioner euro (foregående år: 120,2 millioner euro) og EBIT beløb sig til 97,7 millioner euro (foregående år: 89,3 millioner euro). Det betyder, at DORMA igen opnåede forbedrede resultater i forhold til det foregående regnskabsår; henholdsvis 4,4 % og 9,5 %. Opkøb blev bogført til 1,0 million euro, og valutaudsving på 8,0 millioner euro bidrog til stigningen i EBITDA. Samlet nettoomsætning er steget med 9,9 % til 78,7 millioner euro sammenlignet med 71,6 millioner euro i foregående år. Der foreslås en dividende på 55 millioner euro for regnskabsåret 2014/15.

DORMA's kapitaludgifter på immaterielle aktiver og ejendomme, fabrikker og udstyr blev på 46,8 millioner euro (foregående år: 19,2 millioner euro). Det inkluderede køb af fast ejendom til European Logistics Center i Wuppertal. Nettocashflow fra driftsaktiviteter steg til 79,1 millioner euro (foregående år: 67,8 millioner euro). På årsafslutningsdagen (den 30. juni 2015) var DORMA igen gældsfri på balancen og havde en nettolikviditet på i alt 112,0 millioner euro (foregående år: 135,9 millioner euro). Samtidig beløb hensættelser til pensioner sig til 198,2 millioner euro, med tilsvarende dækning ved et delvist beløb på 16,6 millioner euro.

Antal medarbejdere (inklusive elever og lærlinge) i koncernen steg i regnskabsåret 2014/2015 fra 7.191 til 7.410.

teaser_image