DORMA

En lang tradition for succes

DORMA-historien

Til trods for sin hurtige vækst gennem de seneste årtier er DORMA stadig i dag en familieejet virksomhed.

1908 - 1950

Rudolf Mankel og hans svoger Wilhelm Dörken grundlagde Dörken & Mankel KG i Ennepetal, Tyskland den 1. juli 1908. De første produkter, der kom ud af fabrikken, var svingdørshængsler og fræsede skruer. Lige fra starten stillede de to partnere de strengeste kvalitetskrav til produkterne. Allerede dengang var princippet "Hellere det bedste til en god pris end at skuffe vores kunder", og det fik betydelig indflydelse på den kurs, virksomheden kom til at følge.

I 1913 tog Dörken & Mankel KG det første spadestik til et nyt produktionsanlæg i Ennepetal, så produktionsarealet steg til over en million kvadratmeter.

Varemærket DORMA, dannet ud fra de to grundlæggeres efternavne, blev registreret hos det tyske patentkontor i 1927. I 1936 forlod Wilhelm Dörken Dörken & Mankel KG, og Rudolf Mankel fortsatte med at drive virksomheden som eneejer.

1950 - 1970

Efter omvæltningerne under Anden Verdenskrig begyndte virksomheden i 1950 at fremstille TS 50 dørlukkeren, som fører os ind i en sektor, hvor vi omsætningsmæssigt er førende på verdensmarkedet i dag. Produktsortimentet blev også udvidet til i en periode at omfatte metalbyggesættet "Mekanik", og man leverede også stansede komponenter til radio- og tv-industrien. I 1962 var DORMA begyndt at producere en serie af dørbetjeninger og tog således sine første skridt ind i automatikmarkedet. Også her er virksomheden i verdenseliten.

1970 - 2000

I 1970 etableredes DORMA GmbH Co KG, og samme år gik medstifterens barnebarn Karl-Rudolf Mankel ind i virksomheden. I den efterfølgende periode lagde man vægt på global tilpasning og yderligere udvidelser i produktsegmenterne. I 1976 gik virksomheden ind i området for glasdøre og beslag, og i 1977 oprettedes datterselskabet DORMA-Glas med speciale inden for området. Også i 1977 etablerede vi vores første udenlandske salgsselskab DORMA France. Kun et år senere slog vores første udenlandske produktionsanlæg i Singapore dørene op.

DORMA fik adgang til flere nye markeder ved at gå ind i teknologisektoren for sikkerhed og nødudgange i 1987. År 2000 bragte en ny ledelsesstruktur med et holdingselskab, fem divisioner og 13 salgsregioner. Formålet var at forbedre DORMAs globale position yderligere og bringe virksomheden i stilling til fremtidens udfordringer.

2000 - 2011

2008 blev virksomhedens 100-års jubilæum fejret på DORMAs lokaliteter over hele verden. I begyndelsen af 2009 overtog den fjerde generation af ejere en del af ansvaret for virksomhedens ledelse, da eneejeren Karl-Rudolf Mankel overdrog størstedelen af sine kapitalinteresser i DORMA til døtrene Christine og Stephanie Mankel.

For at blive endnu bedre rustet til nuværende og fremtidige globale markedskrav introducerede DORMA i 2010 sit strategiske program "DORMA 2020", og den 1. januar 2011 blev en ny ledelsesstruktur indført for at løfte disse planer. Den nye organisation med en international ledelseskomité  på 14 personer og fem salgsregioner med økonomisk resultatansvar afspejler vækststrategien frem til 2020.

2013-2015

DORMA viste endnu engang sine udviklingskompetencer, idet koncernen lancerede flere innovative produkter end nogensinde før. På den internationale messe BAU i januar 2015 præsenterede DORMA seks nye produkter. Derudover var der adskillige lokale innovationer, eksempelvis dørlukkerne ITS 900 og ITS 915 til indkøringssegmentet i Asien. De nye produkter har indbragt DORMA hele 12 designpriser i år. Og som virksomhed blev DORMA i juni anerkendt som en af Tysklands mest innovative SMV'er.


I dag


DORMA Group har øget både omsætning og overskud i regnskabsåret 2014/2015. Ifølge de foreløbige, endnu ikke reviderede IFRS-tal steg koncernens omsætning med 9,8 % til 1.109,2 millioner euro (foregående år: 1.010,3 millioner euro).

I september 2015 fusionerede virksomhederne Dorma Group og Kaba Group, fra Rümlang i Zürich (Schweiz), og dannede dorma+kaba. Fusionen resulterede i fødslen af en af de tre største virksomheder på det globale marked inden for sikkerheds- og adgangsløsninger med en omsætning på over 2 milliarder CHF og omkring 16.000 medarbejdere. dorma+kaba er aktiv i mere end 50 lande og har aktiviteter i form af produktion, distribution og service på alle relevante markeder.

I forening tilbyder de to virksomheder deres kunder en omfattende portefølje af produkter, løsninger og tjenesteydelser inden for sikkerhed og bygningsadgang, så kunderne kan få alt i forbindelse med adgang samt åbning og lukning af døre hos én leverandør. Porteføljen inkluderer låsesystemer – lige fra cylindre, nøgler og låse til fuldt netværksopkoblede elektroniske adgangsløsninger – men også fysiske adgangssystemer og automatiske dørsystemer samt et omfattende udvalg af dørhængsler og -beslag samt dørbetjeninger. Disse løsninger kan udbygges med produkter til registrering af tids- og virksomhedsdata, specielt sikre låse, vandret bevægelige skydevægssystemer og flytbare skillevægge.


teaser_image