DORMA DES - security electric strike

Security electric strike to meet high security standards

The DES security electric strike is the universal solution whenever doors have to meet high security standards. Thanks to its high holding force, comprehensive monitoring functions and range of accessories, the system allows convenient and easy adaptation to various structural conditions.

Suitable for left-handed and right-handed mounting

With a holding force of approximately 13,000 N, the DES security electric strike is the suitable application to meet high security standards. In addition, the system is characterised by its low power consumption of only 200/100 mA (12 V DC, 24 V DC).

Easy adaptation to local requirements

After the electric strike has been installed, you can choose between fail-safe or fail-secure mode. In order to adapt the system to different profile cut-outs, DORMA provides corresponding lip seals as accessories. The DES security electric strike is furthermore equipped with a weather resistant latch and a stainless steel strike plate.

Versions

The DES electric strike offers a powerful holding force of approximately 13,000 N. It is available as standard version or as version with monitoring function for latch, door position and anti-tamper contact.

Användningsområden

DES 7 lämpar sig för dörrar med lägre säkerhetskrav som till exempel dörrar i gemensamma utrymmen, och som daglåsning på dörrar med hög användarfrekvens. DES 7 kan användas på de flesta dörrtyper men är inte godkänd för användning på brandklassade dörrar.

DES 8 serien är för dörrar med högre krav på säkerhet, som till exempel dörrar i gemensamma utrymmen och som daglåsning på dörrar med hög användarfrekvens. DES 8 lämpar sig för de flesta dörrtyper och tillsammans med dubbelfallås uppfyller de kraven för användning på brandklassade dörrar.

Funktionsbeskrivning

DES elslutbleck låser upp när spänning tillförs alternativt kopplas bort så att dörren kan öppnas manuellt. Elslutblecken går även att få med mikrobrytare. Mikrobrytaren växlar vid  mekanisk påverkan av fallkolven på låshuset i låst läge.

teaser_image