FACTS & FIGURES OF THE DORMA GROUP

Fiscal year 2014 | 2015

DORMA päättää menestyksekkään tilikauden 2014/15 entistä paremmin tuloksin

DORMA-konsernin myynti ja voitto ovat kasvaneet tarkasteltavalla tilikaudella. Alustavien, tarkastamattomien IFRS-lukujen mukaan konsernin myynti kasvoi 9,8 % 1 109,2 miljoonaan euroon (edellisvuonna 1 010,3 miljoonaa euroa). Orgaanista kasvua tapahtui 4,2 %. Lisäksi yritysostot lisäsivät kasvua 0,9 prosenttiyksiköllä ja valuuttakurssien vaihtelut 4,7 prosenttiyksiköllä. EBITDA-tulos oli 125,6 miljoonaa euroa (edellisvuonna 120,2 miljoonaa euroa) ja EBIT-tulos 97,7 euroa (edellisvuonna 89,3 miljoonaa euroa), joten DORMA ylitti jälleen edellisen tilikauden vastaavat tulokset 4,4 ja 9,5 prosentilla. 1,0 miljoonan euron arvoisiksi merkityt yritysostot ja 8,0 miljoonan euron valuuttakurssimuutokset kasvattivat myös osaltaan EBITDA-tulosta. Konsernin nettotulot kasvoivat 9,9 % 78,7 miljoonaan euroon. Edellisvuoden vastaava luku oli 71,6 miljoonaa euroa. Tilikaudelta 2014/15 ehdotetaan maksettavaksi osinkoja 55 miljoonaa euroa.

DORMAn aineettomista hyödykkeistä ja aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä aiheutuneet pääomamenot olivat 46,8 miljoonaa euroa (edellisvuonna 19,2 miljoonaa euroa). Tähän sisältyi kiinteistön hankinta Wuppertalista Euroopan logistiikkakeskusta varten. Operatiiviseen toimintaan perustuva nettokassavirta kasvoi 79,1 miljoonaan euroon (edellisvuonna 67,8 miljoonaa euroa). Tilinpäätöspäivänä (30. kesäkuuta 2015) DORMAn tase oli jälleen velaton ja nettovarallisuus 112,0 miljoonaa euroa (edellisvuonna 135,9 miljoonaa euroa). Samaan aikaan eläkevarausten suuruus oli 198,2 miljoonaa euroa, jonka kattoi osittain 16,6 miljoonan euron vararahasto.

Konsernin työntekijämäärä (harjoittelijat mukaan lukien) kasvoi tilikaudella 2014/15 7 191:stä 7 410 työntekijään.

teaser_image