Činjenice i rezultati DORMA grupe

Fiskalna godina 2014 | 2015

DORMA je fiskalnu 2014/2015 godinu završila s poboljšanim rezultatom

DORMA grupa poboljšala je prodaju i dobit u promatranoj godini. Prema privremenim nerevidiranim, MSFI podacima, prodaja grupe porasla je 9,8% na 1,109.2 milijuna € (prethodna godina: 1,010.3 milijuna eura). Organski rast je iznosio 4,2%. Daljnjih 0,9 postotnih bodova povećanja su utjecaj novih akvizicija, te 4,7 postotnih bodova radi promjene valuta. Sa EBITDA-om koji je iznosio 125.600.000 € (prethodna godina: 120.200.000 eura), i sa EBIT-om na 97,7 € (prethodna godina: 89,3 milijuna €), DORMA je ponovno premašila rezultate prethodne fiskalne godine za 4,4% i 9,5%. Akvizicije za 1,0 milijuna € i promjena valute za 8,0 milijuna € pridonijeli su povećanju EBITDA. Konsolidirana neto dobit je rasla 9,9%, na 78,7 milijuna €, u usporedbi sa stanjem od 71,6 milijuna € za prethodnu godinu. Za fiskalnu 2014/15 godinu predlaže se dividenda od 55 milijuna €.

DORMA kapital nematerijalne imovine i nekretnina, postrojenja i opreme iznosila je 46.800.000 € (prethodna godina: 19,2 milijuna €). To uključuje i kupnju nekretnina za europski logistički centar u Wuppertalu. Neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti povećao se 79,1 milijuna € (prethodna godina: 67,8 milijuna €). Na izvještajni datum (30. lipnja 2015. godine), DORMA je  imala neto sredstva u iznosu 112,0 milijuna € (prethodna godina: 135.900.000 €). Istovremeno, rezerviranja za mirovine iznosili su 198,2 milijuna € što pruža djelomični iznos od 16,6 milijuna €.

Broj zaposlenika (uključujući i pripravnike) je tijekom 2014/2015 godine narastao sa 7191 na 7410.

teaser_image