• Environmental Product Declaration (EPD)

DORMA ST FLEX sistem kliznih vrata

Sistem automatskih kliznih vrata sa tankim okvirnim profilima (G)

Zahvaljujući malim širinama svojih profila, FLEX sistem propušta više svjetlosti. Skupa sa ostalim vratima iz FLEX linije(FLEX Green i FLEX SECURE)ovaj se sistem koristi za stvaranje harmonije prostora.

Savršeno rješenje za zahtjevnije projekte

Zahvaljujući maloj širini svojih profila, ST FLEX automatska klizna vrata su vrlo raznovrsna. Sa različitim dizajnima, ona su savršeno rješenje za zahtjevne projekte. Teleskopska klizna vrata sa istim profilom također su dostupna. 

Testirana kvaliteta

Sistem se može opremiti ojačanim sigurnosnim staklom ili dvostrukim staklom. Profilni sistem je testiran na minimalnu dužinu rada od milijun ciklusa i odobren za primjenu na izlazima u slučaju opasnosti u skladu sa DIN 18650 i njemačkim odredbama za automatska klizna vrata na izlazima u slučaju opasnosti (AutSchR).

Pogodnosti za arhitekte/projektante
  • Sistem pruža estetski prihvatljivu staklenu površinu zahvaljujući tankim okvirima
  • Vrlo je fleksibilan i može se prilagoditi zahtjevnijim projektima

Technical Leaflet [1]

Proizvod Opis Format/Veličina Datum Jezik  

ST-FLEX

Technical leaflet

PDF
4.29 MB
01.2009 EN download

Environmental Product Declaration (EPD) [3]

Proizvod Opis Format/Veličina Datum Jezik  

ST FLEX

Declaration Environnementale de Produit (EPD)

PDF
764.29 KB
12.2012 FR download

ST FLEX

Environmental Product Declaration (EPD)

PDF
1.61 MB
12.2012 EN download

ST FLEX

Umweltproduktdeklaration (EPD)

PDF
1.63 MB
12.2012 DE download
teaser_image