• Environmental Product Declaration (EPD)

DORMA ED 100 sistem za zaokretna vrata

Sistem za zaokretna vrata u modularnom dizajnu, maksimalne širine krila 1100 mm i  maksimalne težine krila 100 kg

Sa ED 100, DORMA nudi automatski sistem za zaokretna vrata za različite primjene. Sistem nudi dvije mogućnosti ugradnje ovisno o položaju samog pogona (sa strane šarnira ili suprotno od strane šarnira). Postoje varijante pogona sa kliznom šinom (strana šarnira) i ruke (suprotno od strane šarnira).

Različite funkcionalne primjene

DORMA omogućuje jednostavnu ugradnju pogona na dvokrilna vrata pomoću produženog pokrova pogona. Uz pomoć DORMA Upgrade kartice, funkcionalna primjena pogona može se prilagoditi različitim verzijama vrata. Velika primjena integriranih funkcija dodatno omogućuje realizaciju posebnih zahtjeva.

Mod “zaključano” i “automatski” mod

Korisnici mogu birati između dva moda rada: „zaključano“ i „automatski“. Dok je uključen mod „zaključano“, ED 100 je podešen na ručno upravljanje. Sa opcijom Power Assist, mod „zaključano“ se savršeno uklapa za vrata koja se otvaraju uglavnom ručno, ali je potrebno automatsko zatvaranje. „Automatski“ mod je posebno pogodan za automatski pristup gdje se vrata otvaraju pomoću senzora pokreta ili pritiskom na tipkalo.

“Kontrola vjetra”

ED 100 je posebno pogodan za vanjska vrata koja su izložena različitim udarima vjetra, i za unutarnja vrata koja razdvajaju prostorije u kojima je različit tlak. Dok je sistem u automatskom modu, uređaj za kontrolu brzine udara vjetra prati kretanje vrata i održava ih konstantno na podešenim vrijednostima.

Unaprijeđena funkcija “Power Assist”

Funkcija za poboljšanje kretanja može se aktivirati dok je jedinica u modu „zaključano“. Čim korisnik pokrene otvaranje vrata od nekoliko stupnjeva, servo funkcija se aktivira i podržava otvaranje vrata.  

Pogodnosti
  • Fleksibilna konfiguracija: Korisnici plaćaju funkcije koje su im zaista potrebne
  • Jednostavna ugradnja i transport zahvaljujući smanjenoj težini sistema
  • Nizak nivo buke pri radu
  • Elegantan vizualni izgled: DORMA Contur dizajn pruža pogonu visinu od samo 70 mm
  • Različite funkcije uključene u standardnu opremu
Područja primjene
  • Za jednokrilna i dvokrilna vrata
  • Verzije povlačenja sa kliznom šinom i verzija guranja sa standardnom rukom, su pogodne za uporabu na protupožarnim i protudimnim vratima
  • Zahvaljujući svojim verzijama “niske” i “visoke” energije, sistem je pogodan za automatizaciju rijetko frekventnih i vrlo frekventnih unutarnjih i vanjskih vrata.
  • Visoki okretni moment za potpuno automatska vrata sa senzorom pokreta koji se aktivira na pokret

Technical Leaflet [1]

Proizvod Opis Format/Veličina Datum Jezik  

ED 100

Technical leaflet

PDF
2.89 MB
07.2012 EN download

Instructions/Manuals [2]

Proizvod Opis Format/Veličina Datum Jezik  

ED_100

ED 100 Flyer Replace Control Unit Instructions

PDF
400.74 KB
07.2013 INT download

ED 100

ED 100 Operating Instruction

PDF
1.43 MB
07.2013 INT download
teaser_image