Automatska rotaciona vrata

Objekti sa velikim brojem posjetilaca zahtijevaju rješenja koja osiguravaju da su ulazi sigurni i laki za korištenje. Odgovor: Rotaciona i zakrivljena automatska klizna vrata DORMA. Inteligentna integrirana rješenja koja su dizajnirana sa krajnim ciljem - efikasan rad. Između ostalog, njihov vizualni izgled također omogućava kreativno izražavanje u dizajnu fasade.

  • KTV-ATRIUM

   Kružna vrata staklenog dizajna, funkcionalnost u kombinaciji sa elegancijom

  • Trokrilna i četverokrilna verzija
  • Stakleni pregradni zidovi ili metalni paneli
  • Za manualno rukovanje (KTV/M)
  • Dodatna noćna zaštita (opcionalno)
  • Automatski rad (KTV/A)
  This is an image of the DORMA revolving door KTV ATRIUM.

  KTV-ATRIUM

  Kružna vrata staklenog dizajna, funkcionalnost u kombinaciji sa elegancijom

  • KTV SECURE

   Suvremena kružna vrata – fleksibilan i kompletan sistem

  • Sistemi kontrole pristupa za poboljšanu sigurnost
  • Niskoenergetski rad motora
  • Tehnologija za pouzdanu kontrolu pristupa
  • Daljinsko praćenje preko opcionalnog GSM modula
  • Dostupna u trokrilnim i četvorokrilnim verzijama
  This is a product image of the DORMA reovoling door KTV Secure.

  KTV SECURE

  Suvremena kružna vrata – fleksibilan i kompletan sistem

  • KTC-2

   Kružna vrata dvokrilnog dizajna – istančan ulazni sistem koji nudi sigurnost i lakoću pristupa.

  • Prostran ulaz
  • Pogodan za potrebe osoba sa invaliditetom
  • Integrirana noćna zaštita
  • Opcionalne vitrine koje pružaju mjesta za oglašavanje
  • Pogodna za primjenu na izlazima u slučaju opasnosti
  • Najviši sigurnosni standardi
  This is an image of a DORMA revolving door KTC 2 with integrated automatic sliding door.

  KTC-2

  Kružna vrata dvokrilnog dizajna – istančan ulazni sistem koji nudi sigurnost i lakoću pristupa.

  • KTV-3 / KTV-4

   Kružna vrata koja kombiniraju eleganciju i funkcionalnost

  • Trokrilna ili četverokrilna verzija
  • Za manualnu upotrebu (KTV/M)
  • Sa automatskim pozicioniranjem (KTV/P)
  • Sa Servomatic (KTV/S)
  • Automatski rad (KTV/A)
  This is a product image of the DORMA revolving door KTV 3 and KTV 4.

  KTV-3 / KTV-4

  Kružna vrata koja kombiniraju eleganciju i funkcionalnost

  • KTC-3 / KTC-4

   Kružna vrata pogodna za ulaze sa velikom frekvencijom ljudi

  • Izvrsna korisnička pogodnost
  • Optimalizacija troškova
  • Ugradnja i puštanje u rad bez problema
  • Prilagođavanje individualnim zahtjevima
  This is an image of the DORMA revolving door KTC 3 and KTC 4.

  KTC-3 / KTC-4

  Kružna vrata pogodna za ulaze sa velikom frekvencijom ljudi

teaser_image