DORMA BTS 80 podni hidraulički zatvarač

Podni hidraulički zatvarač za jednokrilna i dvokrilna vrata

Kao univerzalni podni hidraulički zatvarač, BTS 80 je dizajniran da ispuni zahtjeve svih tipova vrata. Sa dodatnom opremom koju je moguće kombinirati, može se koristi na svim tipovima vrata i zahtjevima montaže. Kada se montira ispod nivoa poda, mehanizam je potpuno skriven od pogleda.

 

Proizvodnja je certificirana ISO 9001 dokumentom.

 

Univerzalni opseg primjene

Bilo da su standardna, uska ili široka, da li da se otvaraju lijevo ili desno, ili da su jednokrilna ili dvokrilna – DORMA BTS 80 podni hidraulički zatvarač je dizajniran za sve tipove vrata. Širok program dodatne opreme osigurava korištenje na raznim tipovima vrata (staklena, drvena, metalna).

Varijante: tri modela

BTS 80 sistem za svojim varijantama:

BTS 80 F (protupožarna i protudimna vrata),

BTS 80 EMB (sa elektro-hidrauličkom kočnicom) i

BTS 80 FLB (sa funkcijom slobodnog kretanja – „free swing“),

plus širok spektar dostupnih dodataka nudi efikasnu prilagodljivost različitim dizajnima i funkcijama vrata.

Pogodnosti za trgovce/distributere
  • Smanjene potrebe zaliha zahvaljujući odvojenim, promjenljivim osovinama-trnovima za spoj krilo - hidraulički zatvarač
  • Unapređen asortiman proizvoda nudi sve ključne funkcije
Pogodnosti za montažere/proizvođače
  • Univerzalan za montažu lijevih ili desnih vrata kao na jednokrilna i dvokrilna vrata
  • Promjenljivi trnovi omogućavaju laku prilagodbu na promjenjive uvjete – po potrebi i naknadno postavljanje
Pogodnosti za arhitekte/projektante
  • Sakrivena instalacija stvara vizualnu eleganciju
  • Zadovoljava sve osnovne funkcije
  • Dokazano pouzdan dizajn sposoban da izdrži težine do 300 kg
Pogodnosti za korisnike
  • Konstantan, temperaturno nezavisan ciklus zatvaranja
  • Vrlo efikasan mehanizam daje maksimalnu korisničku pogodnost

Technical Leaflet [2]

Proizvod Opis Format/Veličina Datum Jezik  

BTS 80-75V

Technical leaflet

PDF
512.67 KB
11.2011 EN download

BTS 80 System

Technical leaflet

PDF
812.79 KB
10.2011 EN download
teaser_image