Električne brave

DORMA električne brave automatski zaključaju vrata nakon svakog zatvaranja - nudeći time i pouzdanost i sigurnost. Zadovoljavajući najviše sigurnosne standarde i nudeći jednostavan i praktičan rad, moguća je upotreba i na privatnim i na javnim objektima.

  • SVP 2000

   Motorna brava na izlazima u slučaju nužde sa automatskim zaključavanjem

  • Funkcija izlaza u slučaju opasnosti/panike u skladu sa EN 179 / EN 1125 (samo drvena vrata)
  • Automatsko ponovno zaključavanje
  • Univerzalni aktivacijski zasun
  • Elektromotorno otključavanje
  • Dodatna električna kontrola niza
  • Sa povratnim kontaktima statusu signalnih vrata
  This is a product picture of the DORMA SVP 2000 lock.

  SVP 2000

  Motorna brava na izlazima u slučaju nužde sa automatskim zaključavanjem

  • DORMA dodaci za SVP/M-SVP

   Dodaci za SVP i M-SVP brave na izlazima u slučaju nužde.

  • Dodaci za sve tipove vrata
  • Skriveno postavljanje spojnih kabela
  • Kontrola statusa vrata
  • Oprema za vatrodojavna vrata
  This is a product image of the DORMA SVP and accessories.

  DORMA dodaci za SVP/M-SVP

  Dodaci za SVP i M-SVP brave na izlazima u slučaju nužde.

  • M-SVP 5000

   Višestruka brava na izlazima u slučaju opasnosti sa automatskim zaključavanjem

  • Zasun kvake i cilindra od čelika, 20 mm izvlake
  • 9 mm kvadratni trn
  • Za korištenje na drvenim, PVC i aluminijskim vratima
  • Odobreno za korištenje na izlazima u slučaju opasnosti u skladu sa EN 179 i EN 1125
  • Pogodna za korištenje na protudimnim I protupožarnim vratima
  This is a product image of the DORMA M SVP 5000 lock.

  M-SVP 5000

  Višestruka brava na izlazima u slučaju opasnosti sa automatskim zaključavanjem

  • SVP 6000

   Brava na izlazu u slučaju opasnosti sa vanjskom kvakom kontrolirana mikro prekidačem aktivira elektromagnet.

  • Izlaz u slučaju opasnosti/panike sukladno sa EN 179
  • Univerzalni aktivacijski zasun
  • Automatsko ponovno zaključavanje
  • Modeli: Fail-secure / Fail-safe, 12V/24V
  • Sa povratnim kontaktom, status signalnih vrata
  This is a product image of the DORMA SVP 6000 lock.

  SVP 6000

  Brava na izlazu u slučaju opasnosti sa vanjskom kvakom kontrolirana mikro prekidačem aktivira elektromagnet.

  • SVP / M-SVP kontrole

   Kontrole motorne brave za SVP i M-SVP brave na izlazima u slučaju nužde

  • Dizajnirani da kontroliraju DORMA motorne brave
  • Kontrola statusa zaključavanja (povratna informacija)
  • Spremni za vezu sa automatskim pogonima
  • Specijalne funkcije koje se odnose na verziju
  • Specijalne funkcije kao što su funkcije tajmera, mreže itd.
  • Verzije sa ili bez jedinice za napajanje
  This is a product image of the DORMA SVP S 24 DCW.

  SVP / M-SVP kontrole

  Kontrole motorne brave za SVP i M-SVP brave na izlazima u slučaju nužde

  • SVP 5000

   Brava na izlazu u slučaju opasnosti sa automatskim zaključavanjem

  • Izlaz u slučaju opasnosti/nužde u skladu sa EN 179
  • Za vrata sa uskim okvirom i drvena vrata
  • Automatsko ponovno zaključavanje
  • Jednostavna ugradnja, bez kabela
  • Univerzalni aktivacijski zasun
  This is a product image of the DORMA SVP 5000.

  SVP 5000

  Brava na izlazu u slučaju opasnosti sa automatskim zaključavanjem

  • M-SVP 3000

   Brava na izlazima u slučaju nužde sa automatskim višestrukim zaključavanjem

  • Mehaničko autozaključavanje vrata
  • Poboljšana zaštita od nedozvoljenog ulaska do WK 2 razreda otpora u odgovarajućim sistemima vrata
  • Motorizirano otključavanje putem kontrole pristupa
  • Odobreno za korištenje na izlazima u slučaju nužde u skladu sa EN 179 i EN 1125
  • Pogodna za korištenje na protudimnim I protupožarnim vratima
  This is a product image of the DORMA M SVP 3000 lock.

  M-SVP 3000

  Brava na izlazima u slučaju nužde sa automatskim višestrukim zaključavanjem

  • SVP 4000

   Brava na izlazu u slučaju opasnosti sa automatskim zaključavanjem i funkcijom praćenja

  • Izlaz u slučaju opasnosti/panike u skladu sa EN 179
  • Za vrata sa uskim okvirom i drvena vrata
  • Automatsko ponovno zaključavanje
  • Univerzalni aktivacijski zasun
  • Sa povratnim kontaktima statusu signalnih vrata
  This is a product image of the DORMA SVP 4000 lock.

  SVP 4000

  Brava na izlazu u slučaju opasnosti sa automatskim zaključavanjem i funkcijom praćenja

  • M-SVP 2000

   Višestruka brava na izlazima u slučaju nužde sa automatskim zaključavanjem

  • Automatsko zaključavanje vrata odmah nakon zatvaranja
  • DCW sučelje, izravna integracija u DORMA TMS sisteme za upravljanje vratima
  • Motorizirano auto zaključavanje
  • Motorizirano otključavanje putem kontrole prolaza
  • Visoka zaštita od nasilnog ulaza do WK 4 razreda otpora zahvaljujući višestrukom zaključavanju
  This is a product image of a DORMA M SVP 2000 lock.

  M-SVP 2000

  Višestruka brava na izlazima u slučaju nužde sa automatskim zaključavanjem

  • M-SVP 2000 DCW

   Brava na izlazu u slučaju opasnosti sa automatskim višestrukim zaključavanjem.

  • Automatsko zaključavanje vrata odmah nakon zatvaranja
  • DCW sučelje, izravna integracija u DORMA TMS sisteme za upravljanje vratima
  • Motorizirano auto zaključavanje
  • Motorizirano otključavanje putem kontrole prolaza
  • DORMA M-SVP 2000 DCW visoka zaštita protiv nedozvoljenog ulaza do WK 4 razreda otpora zahvaljujući višestrukom zaključavanju
  This is a product image of the DORMA M SVP 2000 DCW lock.

  M-SVP 2000 DCW

  Brava na izlazu u slučaju opasnosti sa automatskim višestrukim zaključavanjem.

teaser_image