Servis i održavanje

Servis i održavanje

Sva vrata, bilo manualna ili automatska, vremenom se, prilikom redovite upotrebe, troše i habaju. Da bi se njihova funkcionalnost nastavila, neophodni su redoviti servisi i održavanja.

Redoviti servis sprečava nezgode, smanjuje kvarove i teškoće u radu, te produžuje radni vijek pogona. Također, mogu postojati i zakonske odredbe o redovitom održavanu – da bi se osigurala sigurnost korisnika.

DORMA servisna služba osigurava lokalno prilagođen servis i održavanje svih DORMA i ne-DORMA automatskih, manualnih vrata, sistema kontrole prolaza i zvučno izoliranih pregradnih stijena.

DORMA može ponuditi nekoliko modela ugovora o servisiranju – ovisno o potrebama korisnika.

teaser_image