Cijfers van de DORMA-Groep

Boekjaar 2013 | 2014

Fiscaal jaar 2013/2014 is het eerste jaar waarvoor DORMA een geconsolideerde jaarrekening in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS) opgemaakt heeft


De DORMA-groep heeft opnieuw zijn omzet en winst verbeterd in het verslagjaar. Volgens voorlopige, nog niet geauditeerde IFRS-cijfers steeg de omzet van de groep met 9,8% tot € 1.109,2 miljoen (vorig jaar: € 1.010,3 miljoen). De autonome groei bedroeg 4,2%. Nog eens 0,9 procentpunten van de stijging waren te danken aan overnames en 4,7 procentpunten aan wisselkoersschommelingen. Met een EBITDA van € 125,6 miljoen (vorig jaar: € 120,2 miljoen) en een EBIT van € 97,7 miljoen (vorig jaar: € 89,3 miljoen) overtrof DORMA nogmaals de resultaten van het vorige boekjaar met respectievelijk 4,4% en 9,5%. De overnames voor een bedrag van € 1,0 miljoen en de wisselkoersschommelingen voor een bedrag van € 8,0 miljoen droegen bij tot de toename van de EBITDA-waarde. De geconsolideerde netto-opbrengst steeg met 9,9% tot € 78,7 miljoen, tegenover de € 71,6 miljoen van het vorige boekjaar. Voor boekjaar 2014/15 is een dividend van € 55 miljoen voorgesteld.
 
De investeringen van DORMA in immateriële activa en eigendom, machines en apparatuur bedroegen € 46,8 miljoen (vorig jaar: € 19,2 miljoen). Dit omvat de aankoop van vastgoed voor het Europese logistieke centrum in Wuppertal. De nettokasstroom uit operationele activiteiten steeg tot € 79,1 miljoen (vorig jaar: € 67,8 miljoen). Op de balansdatum (30 juni 2015) was DORMA weer schuldenvrij met een totaal nettokapitaal van € 112,0 miljoen (vorig jaar: € 135,9 miljoen). Tegelijkertijd bedroegen de pensioenprovisies € 198,2 miljoen met eenzelfde dekking middels een gedeeltelijke stijging van € 16,6 miljoen.
 
Het aantal werknemers (inclusief stagiairs) in de groep nam tijdens het boekjaar 2014/15 toe van 7.191 tot 7.410.

Download: Bedrijfsbrochure "Our access to innovation" (PDF)
Download: "Consolidated Financial Statement and Group Management Report 2014-15" (PDF)

teaser_image