Juridische voorwaarden

Juridische voorwaarden

1. Inhoud van het online aanbod
De informatie op onze internetsite werd met de grootste zorg samengesteld. Niettemin aanvaardt de DORMA Nederland B.V. (DORMA) geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie.
De volledige inhoud en alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. Bindende verklaringen kunnen enkel naar aanleiding van concrete aanvragen worden verstrekt. In het bijzonder voorspellende verklaringen die door de woorden "anticiperen", "veronderstellen", "geloven", "inschatten", "verwachten", "beogen", "kunnen/ zouden kunnen", "van plan zijn", "zullen" of gelijkaardige begrippen worden aangeduid, zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden.
DORMA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van pagina’s of het volledige aanbod zonder voorafgaande aankondiging te veranderen, te aan te vullen, te verwijderen of de publicatie ervan tijdelijk of definitief stop te zetten.

2. Verwijzingen en links naar websites van derden
De internetsite van DORMA bevat directe en indirecte verwijzingen naar websites van derden (zogenaamde hyperlinks). Noch op de actuele en toekomstige vormgeving, noch op de inhoud of op het auteurschap heeft DORMA invloed. DORMA distantieert zich bij deze uitdrukkelijk van de inhoud van alle gelinkte / verbonden websites. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het internetaanbod van DORMA aangebrachte links en verwijzingen evenals voor aantekeningen door derden in door DORMA geopende gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Dit geldt eveneens voor hyperlinks op websites van andere firma’s van de DORMA Groep.
Voor onwettige, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die door het gebruiken of het niet-gebruiken van de aangeboden informatie aldus ontstaat, is enkel de aanbieder van de website waarnaar verwezen wordt aansprakelijk, niet DORMA.

3. Auteurs- en merkenrechten
Alle teksten, foto’s, grafieken, geluids-, video- en animatiebestanden op de website worden beschermd door het auteurs- en merkenrecht alsook door andere wetten ter bescherming van de intellectuele eigendom. Het kopiëren of gebruiken van bovengenoemde bestanden in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder de uitdrukkelijke toestemming van DORMA en/of de respectieve eigenaar van het octrooirecht niet toegestaan.

4. Aansprakelijkheid
Voor schade, die in verband met het gebruik van deze website ontstaat, is DORMA – ongeacht uit welke rechtsgrond – enkel aansprakelijk bij opzettelijk of onachtzaam gedrag. Dit is niet van toepassing bij schade door schending van leven, lichaam of gezondheid. De aansprakelijkheid uit DORMA's productaansprakelijkheid evenals uit garantiebeloften blijft onaangetast. Voor het geval dat de schade door licht onachtzaam gedrag van DORMA veroorzaakt werd, is de verantwoordelijkheid van DORMA beperkt tot de te voorziene, typisch optredende schade, voor zover niet schuldig aan het verzuim van essentiële verplichtingen.

5. Gegevensbescherming
Onze webservers slaan standaard de volgende gegevens op: de naam van uw internetprovider, de websites vanwaar u ons bezoekt, de pagina’s die u bij ons bezoekt alsook de datum en de duur van uw bezoek. Voor zover op een website de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke gegevens in te voeren (e-mailadres, naam, adres) gebeurt dit van de kant van de gebruiker op uitdrukkelijk vrijwillige basis. Uw persoonlijke gegevens worden zonder uw toestemming enkel gebruikt voor de contractafwikkeling en de verwerking van uw aanvragen. Op aanvraag deelt DORMA u graag mee of en welke persoonlijke gegevens over u bij ons zijn opgeslagen.

6. Toestemming tot het plaatsen van cookies / Google Analytics
Wanneer u de website van DORMA bezoekt, kan het sporadisch gebeuren dat wij bij een dergelijk bezoek cookies op uw computer plaatsen.  Cookies zijn kleine bestanden die op uw website worden geplaatst en die een betere navigatie mogelijk maken. Onze cookies worden niet door onze servers afgelezen.

Op 11 maart 2015 is de Telecommunicatiewet in Nederland aangepast:
Websites moeten bezoekers toestemming vragen voor het plaatsen van cookies.  De cookiewet maakt een uitzondering voor cookies die niet privacygevoelig zijn.  Zoals voor cookies die bezoekersaantallen bijhouden.

Geen toestemming voor analytische en functionele cookies

Voor cookies die geen of weinig inbreuk op de privacy maken, is geen toestemming van de bezoeker nodig.  Dit zijn vaak cookies die een website beter laten werken.  Het gaat onder andere om:

Analytische cookies
Websites gebruiken analytische cookies om bijvoorbeeld bezoekersstatistieken bij te houden.  Zo krijgen zij beter inzicht in het functioneren van de website.  Analytische cookies hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy.  Websites hebben nu geen toestemming meer nodig voor het plaatsen van analytische cookies.

Functionele cookies
Functionele cookies zijn nodig om een dienst of webshop te laten functioneren.  Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit.

Tracking cookies: altijd toestemming vereist

Voor het plaatsen van cookies die inbreuk maken op de privacy, moeten websites bezoekers informeren en om toestemming vragen.  Vaak gaat het dan om ‘tracking’ cookies.  Deze cookies houden individueel surfgedrag bij en stellen profielen op om bijvoorbeeld gerichte advertenties mogelijk te maken. 

'Tracking cookies' worden op deze Nederlandse DORMA website standaard uitgeschakeld.   Slechts wanneer u, bij uw eerste bezoek aan deze website op "Ik ga akkoord" klikt in de banner, aanvaard u deze 'Tracking cookies' en worden deze terug ingeschakeld.

Naast de Telecomwet kan ook de Wet bescherming persoonsgegevens op deze cookies van toepassing zijn.  Dat is het geval als websites bij het plaatsen van de cookies ook persoonsgegevens verwerken.

Hier kunt u de 'Kamerbrief met kabinetsvisie op e-privacy' downloaden.

Vaak is uw browser standaard zo ingesteld, dat cookies automatisch geaccepteerd worden.   U kunt echter het plaatsen van cookies verhinderen, door uw browserinstelling te veranderen.  Gelieve de handleiding voor het veranderen van de browserinstelling van uw browserfabrikant te raadplegen.  U kunt voorkomen dat de gegevens die door het cookie gegenereerde informatie en gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) door Google worden gebruikt.  Gebruik hiervoor de Browser Plug-in die u hier kan downloaden.

7. Het plaatsen van hyperlinks op de website van DORMA
Het plaatsen van hyperlinks op de pagina’s van DORMA is enkel toegestaan na voorafgaande toestemming.

8. Overige
Indien een of meer bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of worden, vervalt de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet. DORMA neemt in de plaats van zo’n nietige bepaling een bepaling op die wel gelding heeft en zo dicht mogelijk aansluit bij de strekking van de nietige bepaling.
De gebruiksvoorwaarden vallen enkel onder het Duitse recht, met uitsluiting van de bepalingen over juridische geschillen.
Bevoegde rechtbank voor alle rechtsgeschillen in verband met deze website is, voor zover toegestaan door de wet, Düsseldorf.

teaser_image