Sikkerhet for dørautomatikk

Sikkerhet for dørautomatikk

Informasjon om EN 16005

andre prosjekt bilder:

EN 16005

Fra april 2013 gjelder nye retningslinjer for sikkerhet omkring dørautomatikk. EN 16005 standarden omfatter funksjon og sikkerhet for automatiserte dører beregnet for persontrafikk, og gjelder for alle CEN land (EU), herunder Sverige, Danmark, Finland, Norge og Island.

Hva omfattes av EN 16005?

Når gjelder standarden?

  • EN 16005 gjelder alle nyinstallasjoner etter 10.April 2013.
  • Har ikke tilbakevirkende kraft.
  • Dørpartier med automatikk som skal bygges om/endres omfattes av EN 16005.Opplysningssplikt
Selger, prosjektør og installatør av automatiske dørløsninger har plikt til å informere kjøper om de krav til sikkerhet som omfattes av EN 16005. Dette bør gjøres i skriftlig form, slik at det kan dokumenteres i ettertid. Ved eventuelle skadesituasjoner er dette viktig, slik at man kan unngå å bli stilt ansvarlig for hendelsen.Dokumentasjonskrav:
Sikkerhetsblad/brukerhåndbok, og merking av dørautomaten (type/modell/spesifikasjoner)Service / vedlikehold

  • Serviceavtale/årlig service med sertifisert service bedrift/firma. 
  • Kontrollskjema skal utfylles, signeres og overleveres til sluttkunde/eier.