Opplæring og utvikling

Gjør dine styrker til våre styrker – hver eneste dag.

Vårt enestående internasjonale omdømme er avhengig av menneskene som arbeider for oss. Våre ansatte verden over, alle som har én ting i tankene: Å gi kundene best mulig service og løsninger. Vårt løfte om å gå "fra fortreffelighet til perfeksjon" danner grunnlaget for vår vinnerkultur.

Det er en utfordring som også du bør vurdere å ta imot. Vi streber etter å oppnå kontinuerlig forbedring. Vi er en lærende organisasjon som ser på den kontinuerlige opplæringen og utviklingen av våre ansatte som en viktig forutsetning for vedvarende suksess. For i denne stadig skiftende verden vet vi at vi alltid må være beredt.DORMA fremmer mangfold og inkludering – det er dine talenter vi ønsker.


Du bidrar med engasjement, ekspertise og kompetanse. DORMA sørger for at disse talentene identifiseres, får god pleie og oppmuntres. DORMA Talent Management åpner opp for muligheter slik at du kan vokse sammen med oss og oppnå ditt fulle potensial.

Det er viktig å merke seg at vi i DORMA fokuserer på våre medarbeideres sterke side. Vi setter pris på mangfoldet blant våre ansatte og bruker dem slik at de kan utnytte sine ferdigheter og evner. Dermed sikrer vi at du plasseres der du vi være mest effektiv – i stand til å maksimere verdien som du tilfører DORMA – uansett om du er nyutdannet eller ønsker større lederansvar eller spesialistansvar i organisasjonen. Vårt fokus er ikke opplæring av individuell dyktighet, men heller en helhetlig tilnærming til opplæring og kvalifisering.

Du vil nyte godt av våre skreddersydde utviklingsprogrammer i DORMA Academy og våre DORMA Area Colleges. Og med "Leading DORMA 2020", har vi opprettet en hensiktsmessig grunnutdanning for å etablere felles prinsipper for ledelse og ledelseskvalitet. Dette hjelper DORMAs administrative personell til å være lydhøre i en verden som endrer seg raskt, til å lede de ansatte gjennom endring samtidig som de er tro mot de økonomiske forpliktelsene.

teaser_image