FACTS & FIGURES OF THE DORMA GROUP

Fiscal year 2014 | 2015

DORMA avslutter det vellykkede regnskapsåret 2014/15 med forbedrede resultater

DORMA Group har forbedret omsetningen og fortjenesten det siste året. Ifølge foreløpige, ureviderte IFRS-tall steg gruppens omsetning med 9,8 % til € 1109,2 millioner (foregående år: € 1010,3 millioner). Den organiske veksten var på 4,2 %) Ytterligere 0,9 prosentpoeng av økningen kom som følge av oppkjøp, og 4,7 prosentpoeng som følge av valutaendringer. Med en EBITDA på € 125,6 millioner (foregående år: € 120,2 millioner) og EBIT på € 97,7 (foregående år: € 89,3 millioner) har DORMA igjen forbedret resultatene fra foregående regnskapsår med henholdsvis 4,4 % og 9,5 %. Oppkjøp på € 1,0 millioner og valutaendringer på € 8,0 millioner bidro til økningen i EBITDA. Konsolidert nettoinntekt økte 9,9 % til € 78,7 millioner, sammenlignet med € 71,6 millioner foregående år. Det foreslås et utbytte på € 55 millioner for regnskapsåret 2014/15.

DORMAs investeringsutgifter i immaterielle aktiva og eiendom, fabrikker og utstyr var på € 46,8 millioner (foregående år: € 19,2 millioner). Dette omfattet kjøpet av eiendom til det europeiske logistikksenteret i Wuppertal. Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter steg til € 79,1 millioner (foregående år: € 67,8 millioner). På rapporteringsdatoen (30. juni 2015) var DORMA igjen gjeldfrie i balansen, og hadde nettomidler på totalt € 112,0 millioner (foregående år: € 135,9 millioner). Samtidig var pensjonsmidler på € 198,2 millioner med tilsvarende dekning gjennom et delbeløp på € 16,6 millioner.

Antall ansatte (inkludert traineer) i gruppen steg i regnskapsåret 2014/15 fra 7191 til 7410.

teaser_image