DORMA

En lang tradisjon med suksess

DORMAs historie

Til tross for den raske veksten de siste tiårene, har DORMA forblitt et familieeid selskap.

1908 - 1950

Rudolf Mankel og hans svoger Wilhelm Dörken grunnlag Dörken & Mankel KG i Ennepetal, Tyskland, den 1. juli 1908. De første produktene som kom ut fra fabrikken var dobbeltvirkende dørhengsler og fingerskruer. Helt fra begynnelsen sørget de to partnerne for at produktene hadde topp kvalitet. Prinsippet som gjaldt allerede da – "Bedre den beste til en god pris enn å skuffe våre kunder" – var i stor grad med på å påvirke veien selskapet har fulgt og har forblitt gjeldende til i dag.

I 1913 startet Dörken & Mankel KG et nytt produksjonsanlegg i Ennepetal, hvor produksjonslokalene besto av mer enn én million kvadratfot.

Merkenavnet DORMA er en forkortelse av de to etternavnene til selskapets grunnleggere, og ble registrert ved det tyske patentkontoret i 1927. I 1936 forlot Wilhelm Dörken Dörken & Mankel KG og Rudolf Mankel ble da eneeier av selskapet.

1950 - 1970

Etter slutten på 2. verdenskrig lanserte selskapet TS 50 dørlukkeren, noe som markerte et viktig skritt inn i et område hvor vi i dag er markedsledende i et globalt perspektiv. Produktserien ble også utvidet til å inkludere, i en periode, "Mekanik"-metallkonstruksjonssettet, og komponenter for radio- og fjernsynsindustrien. I 1962 begynte DORMA å produsere en rekke dørfunksjoner og de tok sine første skritt inn på automatikkmarkedet. Som også her er et selskap i verdenseliten.

1970 - 2000

I 1970 endret selskapet navn til DORMA GmbH Co. KG og Karl-Rudolf Mankel, barnebarn av medstifteren, sluttet seg til firmaet. Den følgende perioden var det økt vekt på globale justeringer og ytterligere utvidelser av produktsegmentene. I 1976 beveget selskapet seg inn på området glassdørmøblement og tilpassinger, og i 1977 ble avdelingen som spesialiserer seg på dette, DORMA-Glass, opprettet. Det samme året ble DORMA Frankrike etablert som den første, utenlandske salgsavdelingen. Og bare ett år senere åpnet vi vårt første produksjonsanlegg i utlandet, nærmere bestemt i Singapore.

DORMA fikk tilgang til ytterligere nye markeder ved å bevege seg inn på sikkerhets- og nødutgangsteknologi i 1987. Året 2000 varslet en ny styringsstruktur bestående av et holdingselskap, fem divisjoner og 13 salgsregioner, som alle ble etablert med det formål og ytterligere forbedre DORMAs globale posisjon og forberede oss på utfordringene i fremtiden.


2000 - 2011

2008 var preget av feiring av DORMAs 100-årsdag verden over. Og i begynnelsen av 2009 overtok den fjerde generasjonen eiere en del av ansvaret med å styre selskapet, da eneeier Karl-Rudolf Mankel ga størsteparten av sin interesseandel i DORMA til døtrene Christine og Stephanie Mankel.

For å bli enda bedre rustet til å møte kravene i nåværende og fremtidige globale markeder, introduserte DORMA i 2010 strategiprogrammet "DORMA 2020". Den 1. januar 2011 overtok en ny ledelsesstruktur tilpasset til denne nye strategien. Den nye organisasjonen, som består av en internasjonal styringskomite med 14 medlemmer og de fem salgsregionene med resultatansvar, reflekterer strategien for vekst frem mot 2020.

2013 – 2015


DORMA viste igjen sin evne til innovasjon, og gruppen lanserte flere produktinnovasjoner enn noen gang. DORMA presenterte seks nye produkter på den internasjonale BAU-messen i januar 2015. I tillegg var det en rekke lokale nyskapninger, for eksempel dørlukkerne ITS 900 og ITS 915 for inngangssegmentet i Asia. Siden årsskiftet er DORMA tildelt 12 designpriser for de nye produktene. Som foretak ble DORMA i juni anerkjent som ett av Tysklands mest innovative små og middels store konsern.

I dag

DORMA Group har forbedret omsetningen og fortjenesten i regnskapsåret 2014/2015. Ifølge foreløpige, ureviderte IFRS-tall steg gruppens omsetning med 9,8 % til € 1109,2 millioner (foregående år: € 1010,3 millioner).

Dorma Group og Kaba Group, fra Rümlang i Zurich (Sveits), ble slått sammen til dorma+kaba i september 2015 Fusjonen har skapt ett av verdens tre største selskaper i det globale markedet for sikkerhet og adgangsløsninger, med et pro forma-salg på mer enn CHF 2 milliarder og rundt 16 000 ansatte. dorma+kaba har virksomhet i mer enn 50 land, og er til stede i alle relevante markeder med produksjonsanlegg, distribusjons- og serviceorganisasjoner.

Sammen tilbyr de to selskapene et omfattende utvalg av produkter, løsninger og tjenester for sikkerhet og adgang til bygninger, slik at kundene kan få alt i forbindelse med adgang og åpning og lukking av dører fra én enkelt kilde. Utvalget omfatter låsesystemer – fra sylindere, nøkler og låser til fullt nettverkstilkoblede elektroniske adgangsløsninger – men også fysiske adgangssystemer og automatiske dørsystemer, samt et omfattende utvalg av dørhengsler og beslag samt dørbetjening. Utvalget inneholder også produkter for tidsregistrering og registrering av konserndata, høysikkerhetslåser, horisontale skyvevegger og flyttbare skillevegger.

teaser_image