DORMA

Service

DORMA Norge AS har kunnskap og utstyr for å utføre service på alle typer dører og automatikksystemer som er på markedet i Norge,  uavhengig av leverandør. Vi utfører service innen: 

• Automatiske slagdører og skyvedører
• Automatiske karuselldører og rotasjonssluer
• Manuelle dører med brannkrav og dører i rømningsvei
• Adgangskontrollerte dører
• Røyk- og komfortventilasjon (vindusmiljø)
• Automatiske rullegitter
• Automatiske systemer for funksjonshemmede

• All erfaring viser at dører med serviceavtale oppnår lenger levetid som følge av jevnlig utskiftning av slitedeler og en optimal justering.
• Økonomisk vil en serviceavtale på dør- og vindusmiljø føre til lavere utgifter grunnet forlenget levetid og sikker bruk.
• Unødig støy unngås og driftstans forekommer sjeldent.
• En optimal energisparing sikres ved at dører og røykluker ikke har unødig driftstans, er riktig justert iht. åpningstid, samt åpne- og lukkehastiget.
• Prioritering i køen hvis driftstans skulle oppstå. Økonomisk vil en serviceavtale på dør- og vindusmiljø føre til lavere utgifter grunnet forlenget levetid og sikker bruk.


I tillegg får du som har en serviceavtale med DORMA Norge AS 10 % rabatt på alle deler iht. vår brutto prisliste.

Alle DORMAs egne servicemontører bruker i dag elektronisk ordreregistrering. Det betyr i praksis at hver montør har en håndholdt PC hvor de får inn og fyller ut ordre, fyller ut sjekklister, tar bilde av objektet og returnerer dette elektronisk til fakturering. Alle ordre og kontrollskjemaer kan også sendes direkte til kunden per e-post. Med dette systemet har DORMA og kunden full elektronisk oversikt over alle serviceoppdrag med tilhørende dokumentasjon.

teaser_image