Building Information Modeling at DORMA

Building Information Modeling at DORMA

For us BIM is more than a buzzword

andre prosjekt bilder:
  • Building Information Modelling

    Building Information Modelling

Building Information Modeling at DORMA

For DORMA betyr BIM mer enn bare å laste ned 3D-objekter i ulike grafiske formater. For oss betyr BIM i første omgang støtte til våre kunder ved å gi up-to-date, pålitelige og nøyaktige produktdata for planlegging, bygging og forvaltning av bygninger. I tillegg til BIM-objekter som representerer individuelle DORMA produkter, er vi også fokusert på å levere løsninger og tjenester som omfatter planlegging og bygging.

DORMA BIM Objects

Kjerneelementene i vårt BIM tjenestespekter er BIM objektene som dekker DORMA produktportefølje av dørløsninger. Når disse objektene ble laget, ble det særlig lagt vekt på å sikre enkel, ukomplisert databehandling ved å holde dem så lette som mulig. 

Moveable Glass Partitions

DORMA HSW BIM Modell  

DORMA BIM Objects for Moveable Glass Partitions:

Automatic Sliding Door Systems and Operators

DORMA ST FLEX Green BIM Modell  

DORMA BIM Objects for Automatic Sliding Door Systems:

Automatic Swing Door Operators

DORMA ED 100, ED 250  

DORMA BIM Objects for Automatic Swing Door Operators:

Door Closers

DORMA ITS 96 BIM Modell  

DORMA BIM Objects for Door Closers:

Manual Sliding Door Systems

DORMA AGILE BIM Modell  

DORMA BIM Objects for Manual Sliding Door Systems:

SKREDDERSYDDE BIM OBJEKT

Kjerneelementene i vårt BIM tjenestespekter er BIM objektene som dekker DORMA produktportefølje av dørløsninger. Når disse objektene ble laget, ble det særlig lagt vekt på å sikre enkel, ukomplisert databehandling ved å holde dem så lette som mulig. Der det er mulig, har grafiske tillegg vært unngått, mens tekniske egenskaper og funksjoner er i fokus. Modellene har i stor grad blitt utviklet og implementert for Autodesk Revit (.rfa). For noen produkter, tilbyr vi også objekter for Graphisoft ArchiCAD og i  produsentnøytral IFC format.

Kompleksiteten av objektene vil avhenge av bruksområde: fra enkle, parametrizable modeller med et lavt funksjonelt omfang, slik som våre TS 93 dørlukkere, til svært konfigurerbare objekter som våre HSW skilleveggsystemer. Hvert BIM objekt har blitt spesielt utviklet for å passe behovene til en bestemt planleggingsfase.

BIM utvikling

Selv om Building Information Modeling ikke er noe nytt, er det for oss som produsent av byggprodukter mange spørsmål som fortsatt er åpne eller ikke helt besvarte. Ideelt sett bør BIM prosessen begynne med produsenten av produktene som brukes i bygget. Bare denne aktøren kan gi pålitelig informasjon om egenskapene, funksjoner og pris på sine produkter og garantere deres egnethet. Dette er minimumskrav når DORMA arbeider med sin BIM strategi.

Vi er involvert både lokalt og på internasjonalt nivå i ulike BIM grupper og arbeidsutvalg for å sikre at utviklingen av BIM fortsetter å være på linje med behovene til våre kunder, med utvidelse til nye bruksområder og ytterligere optimaliserte muligheter.

Building Information Modeling (BIM)

Forkortelsen BIM står for "Building Information Modeling" og refererer til den integrerte digitale planleggings- og byggeprosessen for bygninger og konstruksjoner. Denne prosessen muliggjør samhandling mellom og integrering av alle  deltakerne i byggeprosessen og sømløs utveksling av all relevant informasjon. I det ideelle tilfellet støtter BIM prosessen hele livssyklusen til en bygning: fra innledende planlegging og bygging til vedlikehold og til slutt riving.

BIM prosessen

"Building Information Modeling" er en samarbeidende prosess for planlegging, design, bygging og forvaltning av en bygning. Det er ideen for utveksling av data ved hjelp av standarder. Ideelt sett benytter BIM prosessen en sentralisert digital 3D-modell av bygningen (BIM-modell) som sin kjerneressurs. Hver deltaker til konstruksjonen bidrar med data til modellen og har tilgang til data levert av andre. På dette stadiet består BIM-modell av mindre komponenter (BIM objekter) som dører, vegger, utstyr etc. Ofte betraktet som enkle 3D CAD-tegninger, men BIM objekter er mye mer kompleks i sin struktur og gir større fleksibilitet og operativ bruk.

Laget som enkeltobjekter, fungerer hver BIM komponent som et eget element i bygningen, og da lastet inn i prosjektmodellen, gjør det mulig for brukeren å se sammenhengen av denne komponenten med andre elementer i byggingen; for eksempel, ville en DORMA svingdør objekt har sine individuelle målinger lastet inn i modellen. Programvaren vil da varsle brukeren om objektet er større enn sin strukturelle åpning eller overgår / brudd andre begrensninger. Prototyping av et prosjekt i BIM vil bidra til å øke effektiviteten i planleggingsfasen som potensielle sammenstøt på byggeplassen blir forhindret.

BIM objekter gjør det raskere og enklere for arkitekter og designere til å forstå og implementere dør kontroller, automasjon og andre DORMA produkter. Etter ferdigstillelse av bygget, kan all informasjonen tjene den endelig byggeier eller vedlikeholdsleverandøren, da alle produktene er klart identifiserbare og angir når service er nødvendig.

Fordeler

Bruk av BIM er svært gunstig for sluttbrukerne - ikke bare i bygningens første etablering; for eksempel sikrer det også dannelse av gyldige datablad for vedlikehold. En annen fordel med BIM er at store mengder av informasjonsdata lett kan styres og lastes inn i en passende dimensjonert tegning. Så en blåkopi av beslagbeskrivelse for en dør på et sykehus potensielt kan ta minutter i stedet for dagesvis å ta fram.

  • Færre feil - Problemer identifiseres i et svært tidlig stadium av prosjekteringen. I sluttfasen vil dette redusere kostnader til endringer.
  • Høyere effektivitet - Standarder for datautveksling gir sømløse prosesser og redusert tid til tilpasninger og planlegging av modifikasjoner.
  • Bedre design - Ved å bruke høyoppløst visualisering kan eiere se sin bygning på et svært tidlig stadium og lettere vurdere designen.
  • Redusert risiko - Forvaltere kan forbedre driftssikkerheten. All informasjon er lett tilgjengelig over hele livssyklusen.