dorma+kaba Group: Wybrano członków zarządu

dorma+kaba Group: Wybrano członków zarządu

Pod przewodnictwem Riet Cadonau, Prezesa dorma+kaba, planowana rada nadzorcza dorma+kaba Group ma już tylko jedno wolne miejsce.

 

 

Ennepetal / Rümlang, 30 kwietnia 2015. Pod koniec kwietnia 2015, kiedy to podano do wiadomości planowane połączenie Dorma i Kaba, Riet Cadonau, obecny prezes Kaba Group, i Bernd Brinker, obecnie Dyrektor Finansowy Dorma Group, zostali automatycznie nominowani na stanowiska CEO i CFO przyszłej dorma + kaba Group. Kolejnych sześciu Dyrektorów dywizji, dwóch Dyrektorów funkcji wspólnych i Dyrektor ds. integracji po fuzji zostało nominowanych na członków Komitetu.

Następujący członkowie Komitetu wykonawczego zostali wybrani:

  • Dyrektor ds. integracji (CIO): Beat Malacarne, obecnie CFO w Kaba Group;
  • Dyrektor Operacyjny (COO) do Rozwiązań Dostępu (AS) dywizja Ameryka Michael Kincaid, obecnie COO ADS Ameryka w Kaba Group;
  • Dyrektor Operacyjny (COO) dywizja Azja-Pacyfik Jim-Heng Lee, obecnie COO ADS Azja- Pacyfik w Kaba Group;
  • Dyrektor Operacyjny (COO) dywizja Niemcy-Austria-Szwajcaria: Dieter Sichelschmidt, obecnie Area President Azja-Pacyfik i Australia w Dorma Group;
  • Dyrektor Operacyjny (COO) dywizja Europa Śr. Wschód i Afryka : Roberto Gaspari, obecnie COO ADS Europa Śr. Wschód i Afryka w Kaba Group;
  • Dyrektor Operacyjny (COO) dywizja Systemy Klucza: Stefano Zocca, obecnie COO Systemy Klucza w Kaba Group;
  • Dyrektor Operacyjny (COO) dywizja Ściany Mobilne: Christoph Jacob, obecnie Area President Kraje śródziemnomorskie, Europa Śr. Wschód i Afryka w Dorma Group;
  • Dyrektor ds. innowacji (CTO) Andreas Häberli, obecnie CTO w Kaba Group.

Data wyznaczenia Dyrektora ds. produkcji (CMO) zostanie podana w późniejszym czasie.


Riet Cadonau, wyznaczony prezes dorma + kaba Group, w komentarzu do nowego Komitetu Wykonawczego zaznaczył: "Fuzja Dorma i Kaba przybiera konkretną formę. Dziewięć tygodni po ogłoszeniu fuzji, udało nam się obsadzić większość stanowisk Komitetu Wykonawczego dorma + kaba Group. Z tym zespołem będziemy kontynuować docelową integrację obu firm."


Wyznaczony Komitet Wykonawczy rozpocznie swoją pracę po zakończeniu fuzji. Podmiot podlega zatwierdzeniu przez organy ochrony konkurencji, a także musi spełnić inne zwyczajowe wymagania, co pozwoli na zamknięcie transakcji w III kwartale 2015 roku. Po zakończenia fuzji, kompleksowe prace przygotowawcze w sprawie integracji Dorma i Kaba wejdą w kolejny etap. Z uwzględnieniem wymagań rynku i klientów oraz zdefiniowanych celów synergii. Istniejące struktury organizacyjne zostaną przeniesione do docelowej struktury w fazach regionalnych/krajowych do dnia 1 lipca 2016.

wstecz »
pobieranie obrazu
teaser_image