Organy ochrony konkurencji przyznały zgodę na planowane połączenie Dorma i Kaba – Zakończenie zaplanowano na 1 września 2015 r

Organy ochrony konkurencji przyznały zgodę na planowane połączenie Dorma i Kaba – Zakończenie zaplanowano na 1 września 2015 r

Ennepetal, 21 sierpnia 2015 r.  Odpowiedzialne organy ochrony konkurencji bezwarunkowo zatwierdziły planowane połączenie Dorma i Kaba. Dzięki temu połączenie, ogłoszone pod koniec kwietnia 2015 roku, powinno zostać zakończone w dniu 1 września 2015 r. pozwoli to stworzyć jedną z 3 największych firm na świecie w segmencie rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa i kontroli dostępu, o łącznej sprzedaży ponad 2 mld CHF (1.9 miliarda EUR) i zatrudniającej około 16.000 pracowników w ponad 50 krajach.


Po decyzji niemieckiego Bundeskartellamt (Urząd Ochrony Konkurencji), organy ochrony konkurencji we wszystkich zainteresowanych państwach zatwierdziły bezwarunkowo planowane połączenie Dorma i Kaba.  Dzięki temu został spełniony kolejny kluczowy wymóg połączenia, ogłoszonego pod koniec kwietnia 2015 roku, pomiędzy Kaba Holding AG z siedzibą w Rümlang (Szwajcaria) i Dorma Holding GmbH + Co. KGaA, rodzinnej firmy z siedzibą w Ennepetal (Niemcy). Firmy będą dążyć do zamknięcia transakcji w dniu 1 września 2015 r.


Riet Cadonau, prezes Kaba i nowo wyznaczony prezes dorma + Kaba Group, komentuje: "Jesteśmy bardzo zadowoleni, że będziemy w stanie zamknąć transakcję zaledwie cztery miesiące po ogłoszeniu. Wskazuje to na logikę połączenia, jak również doskonałe dopasowanie portfolio produktowych, obecności geograficznej i wyznawanych wartości obu spółek. " . Dr Hans Gummert, Przewodniczący Rady Nadzorczej DORMA i wyznaczony członek Zarządu dorma + kaba, powiedział: "Obie nasze firmy są bardzo dobrze przygotowane do przeprowadzenia fuzji. Będzie to korzystne dla wszystkich zainteresowanych stron - akcjonariuszy, klientów , partnerów biznesowych i pracowników. "


Formalne zamknięcie transakcji ma miejsce wraz z wpisem do właściwego rejestru handlowego, który planowany jest 1 września 2015 roku i będzie obejmować połączenia pod wspólną spółkę dominującą Kaba Holding AG (przemianowana dorma + Kaba Holding AG) oraz realizację uchwał warunkowych podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kaba Holding AG w dniu 22 maja 2015 dotyczących:

  • Zmiana nazwy Kaba Holding AG na dorma + kaba Holding AG. Firma nadal będzie notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych SIX Swiss (nowy symbol: DOKA).
  • Dalsze zmiany w Statucie Kaba Holding AG; w szczególności wprowadzenie formalnego sposobu rezygnacji, świadczeń obejmujących umowy transferowe w przypadku ewentualnej zmiany kontroli i usunięcie obecnego 5% ograniczenia transferów akcji i praw głosu.
  • Wybór Stephanie Brecht-Bergen (z domu Mankel) Christine Mankel i dr Hans Gummert do Rady Nadzorczej dorma + kaba Holding AG. Thomas Pleines, członek Rady Nadzorczej Kaba Holding AG od 2011 roku, zrezygnuje ze stanowiska.

 
Dodatkowo 50 CHF dywidendy za akcję zostanie wypłacone uprawionym akcjonariuszom z kapitału rezerw składkowych zgodnie z postanowieniami  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Komitet Wykonawczy, wyznaczony w lipcu 2015, rozpocznie prace również po zakończeniu transakcji. Obecna działalność operacyjna jest jednym z głównych priorytetów, ale duży nacisk będzie kładziony także na prace integracyjne. Po zamknięciu transakcji,  obecne jednostki operacyjne będą nadal działać bez zmian. Wszystkie bieżące osoby kontaktowe będą w dalszym ciągu dbać o swoich klientów i partnerów biznesowych aż do odwołania. Plan jest taki, aby przejść z istniejącej struktury organizacyjnej do struktur docelowych, do dnia 1 lipca 2016 r.

Najważniejsze fakty o fuzji:

  • dorma + kaba group będzie jedną z 3 największych firm na świecie w segmencie rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa i kontroli dostępu, z przewidywaną sprzedażą ponad 2 mld CHF (1,9 mld EUR) rocznie
  • Kompletny asortyment produktów i usług z jednego źródła dzięki uzupełniającym się portfolio, wyznawanym wartościom i obecności geograficznej na wszystkich głównych rynkach
  • Doskonałe możliwości wzrostu i ogromny potencjał synergii powinien odblokować znaczne zyski dla akcjonariuszy Kaba
  • specjalna dywidenda dla akcjonariuszy w wysokości 50 CHF za akcję
  • Wartości docelowe (po czterech latach, przewidziane warunki ekonomiczne pozostają stabilne): wzrost o 6% - 7% rocznie, jak również marża EBITDA o 18%
  • Rodzina właścicieli Dorma zwiększyła swoje zaangażowanie w działalność poprzez zakup 9,1% udziałów w Kaba Holding AG; wraz z rodzinnymi akcjonariuszami Kaba  stworzą silną grupę akcjonariuszy. Razem, te dwie grupy rodzinnych akcjonariuszy są właścicielem 27,3% akcji.
  • Kaba Holding AG, notowana na SIX jako dorma + kaba Holding AG, będzie posiadać 52,5% akcji połączonego Dorma i Kaba, podczas gdy rodzina właścicieli Dorma będzie posiadać 47,5%
wstecz »
pobieranie obrazu
teaser_image