Zwyczajne Walne Zgromadzenie dormakaba Holding AG zgadza się na wszystkie propozycje Rady Zarządczej

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie dormakaba Holding AG zgadza się na wszystkie propozycje Rady Zarządczej

Rümlang, 18 października 2016 – 491 akcjonariuszy uczestniczyło osobiście w Walnym Zgromadzeniu dormakaba Holding AG w Zurychu, Regensdorf. W sumie 2,544,371 zarejestrowanych akcji uprawnionych do głosowania było reprezentowane, co odpowiada około 60,58% kapitału zakładowego zarejestrowanego komercyjnie. Wszystkie wnioski zostały zatwierdzone.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło wypłatę dywidendy w wysokości 12.00 franków szwajcarskich za akcję imienną. Dywidenda pozostała bez zmian w porównaniu do poprzedniej i będzie wypłacona z rezerw kapitałowych. Wszyscy członkowie Rady Zarządczej zostali ponownie wybrani przez Walne Zgromadzenie na okres jednego roku. Stanowisko obecnego przewodniczącego Rady Dyrektorów, Pana Ulrich Graf zostało potwierdzone w urzędzie. Członkowie Komitetu Wynagrodzeń Rolf Dörig, Hans Gummert i Hans Hess zostali również ponownie wybrania na roczną kadencję.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie potwierdziło firmę PricewaterhouseCoopers AG, Zurych jako biegłego rewidenta na dalszą jednoroczną kadencje. Prokurator Andreas Keller z Zurychu został również ponownie wybrany jako niezależny agent pośredniczący na okres jednego roku.

 

W ramach głosowania, Walne Zgromadzenie zatwierdziło Sprawozdanie Kompensacyjne 2015/2016. Proponowana maksymalna rekompensata dla Rady Zarządczej do czasu Walnego Zgromadzenia 2017 i maksymalna kwota rekompensaty Komitetu Wykonawczego na rok obrotowy 2017/2018 zostały zatwierdzone. .

 

 

Więcej informacji: Dla inwestorów i analityków

Siegfried Schwirzer

Head of IR

T: +41 44 818 90 28

siegfried.schwirzer@dormakaba.com

Dla mediów

Germaine Müller

Communications Manager

T: +41 44 818 92 01

germaine.mueller@dormakaba.com

 

dormakaba jest jedną z trzech największych firm na rynku światowym w zakresie rozwiązań dostępu i bezpieczeństwa. Dzięki sile naszych marek Dorma i Kaba, w naszym portfolio z jednego źródła oferujemy produkty, rozwiązania i serwis związane z drzwiami i bezpiecznym dostępem do budynków i pokoi. Wraz z 16000 pracowników i licznymi partnerami, z którymi współpracujemy jesteśmy obecni w ponad 130 krajach. dormakaba ma swoja główną siedzibę w Rumlang (Zurych/Szwajcaria) i generuje roczne obroty w wysokości 2 mld franków szwajcarskich.

Szwajcarska Giełda Papierów Wartościowych SIX Swiss Exchange: DOKA ( dawniej KABN/ KABNE)

Więcej informacji www.dormakaba.com, www.dormakaba.pl

wstecz »
pobieranie obrazu
teaser_image