Informujemy o połączeniu spółek dorma i kaba

Informujemy o połączeniu spółek dorma i kaba

Uprzejmie informujemy, że z dniem 2 stycznia 2017 roku nastąpiło połączenie DORMA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (Spółka przejmująca) z KABA Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (Spółka przejmowana).

W związku z dokonanym połączeniem DORMA Polska wstąpiła we wszystkie prawa
i obowiązki spółki przejętej (sukcesja uniwersalna praw i obowiązków). Jednocześnie nastąpiła zmiana nazwy spółki na dormakaba Polska sp. z o.o.

           

W związku z powyższym firma spółki oraz dane adresowe są następujące:

 

dormakaba Polska Sp. z o.o.

05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 72

NIP: 527-10-26-899

REGON: 010331574

 

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000083569. Kapitał zakładowy wynosi 14.255.500 zł.

 

Od dnia 02.01.2017 r. wszelkie pisma oraz faktury należy kierować do dormakaba Polska sp. z o.o. z / s w Konstancinie-Jeziornie.

wstecz »
pobieranie obrazu
teaser_image