AGILE 150 VSG

AGILE 150 VSG

Więcej zabezpieczeń bez dodatkowej obróbki szkła

Inne projekty zdjęcia:

BEZPIECZNA PRZYCZEPNOŚĆ BEZ DODATKOWEJ OBRÓBKI SZKŁA

Całoszklane elementy przesuwne, ze względu na projekt i bezpieczeństwo, coraz częściej wyposażane są w szkło warstwowe laminowane. Niemniej jednak konstrukcja szyby wielowarstwowej z powodu podatności folii na uszkodzenia, pozwala na mniejszą siłę docisku niż konstrukcja monolityczna (szkło hartowane ESG). Poza tym – z uwagi na starzenie się, wahania temperatur, etc. - folia może się kurczyć, a siła utrzymująca okucia dociskowe może ulec zmniejszeniu.

ZBADANE PRZEZ INSTYTUT FRAUNHOFERA ORAZ UNIWERSYTET TECHNICZNY W DREŹNIE

Za pomocą zmodyfikowanego w niewielkim stopniu zestawu rolek dociskowych AGILE (od teraz standard we wszystkich zestawach AGILE 150 – poza Syncro) oraz nowymi, prostymi w montażu akcesoriami (opcjonalnie), ryzyka te są eliminowane w sposób prosty i efektywny.  

Zestaw rolek, który dostarczamy można nadal zastosować do montażu szkła hartowanego, ESG, jest wyposażony fabrycznie w dodatkowe otwory i nową podkładkę. Po unieruchomieniu zestawu rolek (włącznie z akcesoriami do szkła warstwowego laminowanego VSG) za pomocą nowych śrub zaciskowych oraz otworów w zestawie rolek dociskowych, na szkle rozprowadzany jest specjalistyczny klej za pomocą specjalnego wykroju w podkładkach.

Zalety:

wysoki stopień bezpieczeństwa szkła warstwowego laminowanego VSG

szkło warstwowe laminowane VSG jako element konstrukcji

minimalizacja własnych dźwięków

zbadane przez Instytut Fraunhofera i Uniwersytet Techniczny w Dreźnie*

łatwa przeróbka na szkło warstwowe laminowane VSG

* W trakcie prób rozciągania Uniwersytet Techniczny w Dreźnie mógł udowodnić, że szkło warstwowe laminowane VSG, AGILE 150 wykazuje 4-krotną nośność przy maksymalnym obciążeniu.  

Maksymalna waga szklanego skrzydła AGILE 150/150 DORMOTION wynosi nadal 150 kg.

Połączenie znacznie obniżonej siły docisku i dodatkowego klejenia zapewnia długotrwałą przyczepność elementów ze szkła warstwowego laminowanego VSG. Wszystkie sprawdzone możliwości regulacji, jak np.: dodatkowe centrowanie wysokości, zostają zachowane. Instytut Fraunhofera ds. technologii produkcji (stosowana technika materiałowa przy IFAM) oraz Uniwersytet Techniczny w Dreźnie szczegółowo sprawdzili to rozwiązanie firmy DORMA i potwierdzają jego zgodność z wymogami rynku: 

INNE NOWOŚCI PRODUKTOWE