Modelowanie informacji o budynku

Modelowanie informacji o budynku

Dla nas BIM to coś więcej

Inne projekty zdjęcia:
  • BIM

    BIM

Modelowanie informacji o budynku w dorma+kaba

PRODUKTY DORMAKABA W BIM

Dla dormakaba, BIM to coś więcej niż tylko pobieranie obiektów 3D w różnych formatach graficznych. Dla nas BIM oznacza w pierwszej kolejności, wspieranie naszych klientów poprzez dostarczanie aktualnych, wiarygodnych, i precyzyjnych danych o produktach do planowania, budowania i zarządzania budynkiem. Oprócz obiektów BIM reprezentujących nasze poszczególne produkty, koncentrujemy się również na dostarczaniu rozwiązań i usług obejmujących kwestie zintegrowanego planowania i budowania. 

MOBILNE ŚCIANY SZKLANE

Obiekty BIM dorma+kaba do Mobilnych Ścian Szklanych:

DRZWI OBROTOWE

 

Obiekty BIM dorma+kaba do Drzwi Obrotowych:

SYSTEMY AUTOMATYCZNYCH DRZWI PRZESUWNYCH

Obiekty BIM dorma+kaba do Systemów Automatycznych Drzwi Przesuwnych:

NAPĘDY DO DRZWI ROZWIERNYCH


Obiekty BIM dorma+kaba do Napędów do Drzwi Rozwiernych:

SAMOZAMYKACZE

 

Obiekty BIM dorma+kaba do Samozamykaczy:

SYSTEMY MANUALNYCH DRZWI PRZESUWNYCH

 

Obiekty BIM dorma+kaba do Systemów Manualnych Drzwi Przesuwnych:

DOSTOSOWANE OBIEKTY BIM

Podstawowe elementy naszej oferty obiektów w BIM obejmują całą gamę produktów exDorma. W tworzeniu tych obiektów zwrócono szczególną uwagę na zachowanie prostej, nieskomplikowanej aplikacji i obsługiwanie się nią w jak najłatwiejszy sposób. Tam gdzie było to możliwe nie dodawaliśmy dodatków graficznych przy czym dane techniczne i funkcje umieściliśmy w widocznym miejscu. 

Modele zostały w dużej mierze opracowane i wdrożone dla programu Autodesk Revit (.rfa). Dla wybranych produktów oferujemy także obiekty do programu Graphisoft ArchiCAD oraz w formacie IFC.

Złożoność obiektów zależy od zastosowań: od prostych, uniwersalnych jak nasze samozamykacze szynowe TS 93 lub podłogowe BTS 80 po wysoce skonfigurowane obiekty jak nasze systemy ścian działowych HSW lub drzwi obrotowe KTV 3/4. Każdy obiekt BIM został specjalnie opracowany w celu dostosowania do potrzeb konkretnej fazy planowania.

Zwracamy szczególną uwagę na przydatność aplikacji. Aby nie sprawiać, że obiekty są zbyt skomplikowane, nie wszystkie techniczne wykończenia zostały zwizualizowane w postaci 3D. Przeciwnie położyliśmy nacisk na przedstawienie cech w połączeniu z szerokimi możliwościami wykorzystania.

BIM. BADANIA I INICJATYWY

Chociaż Modelowanie Informacji o Budynku nie jest dla nas jako producenta wyrobów budowlanych, niczym nowym to pozostaje wiele pytań, które pozostają otwarte lub nie w pełni wyjaśnione. Najlepiej, proces BIM należy rozpocząć od wytwórcy produktów stosowanych w budownictwie. Tylko ta część, może dostarczyć wiarygodnych informacji co do właściwych cech, funkcji i cen produktów oraz gwarantować ich przydatność. Jest to minimalny wymóg jaki dormakaba realizuje w ramach strategii BIM.

Jesteśmy zaangażowani zarówno lokalnie jak i na poziomie międzynarodowym w różne grupy obiektów BIM i powołujemy komisje w celu zapewnienia, ze rozwój BIM będzie nadal dostosowany do potrzeb naszych klientów z rozszerzeniem do nowych obszarów zastosowań i dalszej optymalizacji stałych wymagań.

buildingSMART

dormakaba (wcześniej Dorma) została członkiem buildingSMART w 2012 i aktywnie uczestniczy w różnych grupach wykonawczych w ramach organizacji – szczególnie w odniesieniu do kwestii rozwiązań BIM do drzwi, wymiany danych, procesów budowlanych oraz dostarczanie informacji o komponentach. 

MODELOWANIE INFORMACJI O BUDYNKU (BIM)

Skrót BIM oznacza ‘’Modelowanie informacji o Budynku” i odnosi się do zintegrowanego cyfrowego procesu planowania i budowy budynków. Ten nieskomplikowany proces ułatwia interakcje i integrację pomiędzy wszystkimi uczestnikami budowy i bezproblemową wymianę wszelkich informacji. W idealnym przypadku BIM wspiera cały cykl życia budynku: od wstępnego planowania i budowy po konserwacje i ostatecznie rozbiórkę. 

PROCES BIM

Modelowanie Informacji o Budynku to połączenie procesu planowania, projektowania, budowy i zarządzania budynkiem. To idea wymiany danych z wykorzystaniem standardów. W idealnym przypadku, proces BIM wykorzystuje scentralizowany cyfrowy model 3D budynku (model BIM) jako podstawowy zasób. Każda uczestnik dostarcza danych i ma dostęp do danych tworzonych przez innych. Na tym etapie BIM dotyczy mniejszych elementów (obiektów) takich jak drzwi, ściany, wyposażenie itp. 

Często rysunki 3D CAD są uważane za proste, natomiast w BIM obiekty te są bardziej skomplikowane w ich stosowaniu i oferują większą elastyczność i możliwość wykorzystania. Utworzone jako oddzielne obiekty, wszystkie komponenty BIM stanowią oddzielny element budynku, a po wczytaniu do modelu projekt pozwala użytkownikowi zobaczyć dopasowanie tego elementu do całej budowy: na przykład obiekt drzwi obrotowych dormakaba, który będzie miał dopasowany wymiar do wstawienia do budynku. Oprogramowanie będzie ostrzegać użytkownika jeśli obiekt jest większy niż miejsce, w które ma być wstawione lub jeśli będzie naruszać inne ograniczenia. 

Prototypy w projekcie BIM przyczynią się do zwiększenia efektywności na etapie planowania, aby potencjalne błędy na etapie budowy zostały wyeliminowane. Obiekty BIM pozwolą architektom na szybkie i łatwe zrozumienie i wdrożenie produktów dormakaba. Po zakończeniu budowy informacje będą mogły służyć właścicielowi lub zarządcy budynku, a wszystkie produkty będą łatwe do zidentyfikowania i określenia kiedy wymagany jest ich serwis.

KORZYŚCI

Stosowanie BIM jest bardzo korzystne dla użytkowników końcowych – i to nie tylko w początkowym etapie tworzenia danego budynku, ale na przykład zapewnia również utworzenie prawidłowego arkusza z danymi o konserwacjach. Inną zaletą jest to, że BIM może zapewnić dużą ilość potrzebnych materiałów, może być łatwo zarządzany i łatwo ładuje rysunki z odpowiednich wymiarach. Dzięki czemu stworzenie odpowiednich okuć do drzwi w szpitalu zajmie kilka minut, nie tygodni.

Kilka korzyści w skrócie:

  • Mniej błędów – problemy są identyfikowane na bardzo wczesnym etapie projektowania. W końcowym etapie zmniejsza to koszty i wydatki na wymiany
  • Wyższa wydajność – standardy dotyczące wymiany danych umożliwią bezproblemowy i skrócony czas adaptacji i modyfikacji
  • Lepszy design – używając wizualizacji w wysokiej rozdzielczości właściciele mogą zobaczyć swój budynek na bardzo wczesnym etapie i móc lepiej ocenić dane rozwiązanie
  • Zmniejszenie ryzyka – zarządzanie aktywami może poprawić bezpieczeństwo pracy. Wszelkie informacje będą dostępne w całym cyklu życia budynku. 

BIM ma największy wpływ na koszty budowy. Proces BIM prowadzi do zmian w cyklu podejmowania decyzji już na etapie planowania. Tworzenie modelu 3D budynku, które będzie zawierało wiele szczegółowych informacji umożliwi symulowanie procesu projektowania i budowania przed wykonaniem jakichkolwiek działań. Każdy błąd, każda wada projektu zostanie zidentyfikowana już na tym etapie co będzie tańsze do wyeliminowania w tym momencie niż w dalszym.